BLUER一番 05:49, 1 January 2009 (UTC)

Thank you for the Land Turtle DS image :) —BLUER一番 05:49, 1 January 2009 (UTC)

Carbuncle.jpg

Cake

I like cake=)(86.3.153.73 16:55, 27 March 2009 (UTC))

I especially like cheesecake. With caramel sauce. *_* —BfD (talk·contribs) Confirm deletion|13:25, 28 March 2009 (UTC)
Lol. That was random :P Lolcakes 06:56, 31 March 2009 (UTC)

B-day

Carbuncle.jpg
LightningItadaki.png
FFTA2-Chaos.jpg
FFTA2-Chaos.jpg
Carbuncle.jpg
LightningItadaki.png

Hmm...

Itadaki-Vaan.png
Itadaki-Vaan.png
Itadaki-Vaan.png
Itadaki-Vaan.png
Itadaki-Vaan.png
Itadaki-Vaan.png
Itadaki-Vaan.png
Itadaki-Vaan.png

Hello

Cecil Paladance.gif


Pilipino

Pilipino ka rin pala ako din pilipino taga La Union ako

laban tayo nang Dissidia nasaan ka ba?

bakit naman hindi taga san fernando ako

daya naman o ang tagal ko nang hindi nakipaglaban sa mga kaibigan ko eh sige wag na lang DAYA!

gago ka pala

Removal

Silver Mage.jpg
LightningItadaki.png
Silver Mage.jpg

Devil Breaker

Silver Mage.jpg
Silver Mage.jpg

DNC

Please stop leaving thoughtless, retarded vote rationales. - +DeadlySlashSword+ 23:25, April 15, 2012 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.