FANDOM


Zaon

Lord Zaon

Zaon (ゼイオン, Zeion) là một nhân vật không điều khiển được trong Final Fantasy X và sau đó thoáng xuất hiện trong Final Fantasy X-2. Ông là chồng của High Summoner đầu tiên, Công nương Yunalesca. Cả 2 đều sống ở Zanarkand hơn 1000 năm trước sự kiện trong Final Fantasy X.

Cốt truyệnSửa đổi

Khi Yu Yevon tạo ra Sin lần đầu tiên và dần mất kiểm soát, Zaon trở thành Guardian của Yunalesca. Bà sử dụng ông để tạo nên Final Aeon đầu tiên mà bà dùng để tiêu diệt Sin. Vì vậy, Zaon trở thành vật chủ đầu tiên của Yu Yevon, và trở thành Sin đệ nhị. Sau khi bị đánh bại, linh hồn của ông tìm về Via Infinito.

Final Fantasy X-2Sửa đổi

Trong Final Fantasy X-2, Yuna, RikkuPaine đến Via Infinito trong một nhiệm vụ phụ ở Chương 5. Họ tìm thấy Zaon ở đây trong hình dạng một quái vật là Paragon, cũng là con trùm kế cuối. Các cô gái đã đánh bại ông ta, sau đó ông ta bị Trema tiêu diệt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.