FANDOM


Youth League Crests

Huy hiệu Youth League

Youth League (Liên minh thanh niên) là một tổ chức xuất hiện trong Final Fantasy X-2 thành lập bởi Crusaders. Youth League được thành lập vào buổi đầu của Eternal Calm nhằm mục đích nghiên cứu lịch sử Spira và khám phá những bí mật trong các viên Spheres, nó dần bị mang tiếng là một tổ chức của những gã du côn thích gây sự; chủ yếu là với đối thủ chính trị của họ: đảng New Yevon. Căn cứ chính của tổ chức nằm ở Mushroom Rock Road.

Cốt truyệnSửa đổi

Cảnh báo: bên dưới là những điều mà tiết lộ trước sẽ làm mất thú vị khi chơi game, chỉ nên đọc khi đã chơi qua một lần. (Bỏ qua đoạn này)
FfX2enviro4

Trụ sở Youth LeagueRydiaMobBattle
This section of the article is a stub. You can help Final Fantasy Wiki by expanding it.

Thành viên đáng chú ýSửa đổi

Nooj: Lãnh đạo của nhóm, mang danh hiệu Meyvn.

Lucil: Cựu đại úy Chocobo Knights Djose, Lucil là một sĩ quan cấp cao trong Liên minh.

Elma: Cựu trung úy Chocobo Knights, cô theo Lucil gia nhập Youth League.

Clasko: Cựu trung úy Chocobo Knights, anh theo Lucil gia nhập Youth League.

Bản nhạc chủ đềSửa đổi

Bên lềSửa đổi

  • Căn lều chính của Youth Leaguecó vẻ được dựng trên khẩu súng machina dùng trong chiến dịch Operation Mi'ihen ngày trước.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.