Final Fantasy Wiki

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{Listen|filename=Vamo' Alla Flamenco.ogg|songname="Vamo' Alla Flamenco"|image=[[Image:BlankRender.png|175px]]}}
 
{{Listen|filename=Vamo' Alla Flamenco.ogg|songname="Vamo' Alla Flamenco"|image=[[Image:BlankRender.png|175px]]}}
"'''Vamo' Alla Flamenco'''" là một bản nhạc trong ''[[Final Fantasy IX]]'' được sáng tác bởi [[Nobuo Uematsu]], bản nhạc cũng được phát hành trong CD [[Final Fantasy IX: Original Soundtrack|Original Soundtrack]] của game. Giai điệu êm đềm của nó được vang lên trong lúc diễn ra mini game đấu kiếm giữa [[Blank]] và [[Zidane Tribal|Zidane]] vào thời điểm gần đầu trò chơi, sau đó là được chơi lại vào lúc diễn ra mini game [[Chocobo Hot and Cold]].
+
"'''Vamo' Alla Flamenco'''" là một bản nhạc trong ''[[Final Fantasy IX]]'' được sáng tác bởi [[Nobuo Uematsu]], bản nhạc cũng được phát hành trong CD [[Final Fantasy IX: Original Soundtrack|Original Soundtrack]] của game. Bản nhạc được chơi lúc diễn ra mini game đấu kiếm giữa [[Blank]] và [[Zidane Tribal|Zidane]] vào lúc gần đầu trò chơi diễn ra mini game [[Chocobo Hot and Cold]].
   
 
''Vamo' Alla Flamenco'' bắt nguồn từ câu ''Vamos allá, Flamenco'' trong tiếng Tây Ban Nha có thể hiểu nôm na là "Let's go, Flamenco" - "Hãy bắt đầu điều Flamenco". Cùm từ này tường được sử dụng rộng rãi tại miền nam Tây Ban Nha, có lẽ nó nhằm thể hiện những cảm xúc âm nhạc trong giai điệu Flamenco của họ.
 
''Vamo' Alla Flamenco'' bắt nguồn từ câu ''Vamos allá, Flamenco'' trong tiếng Tây Ban Nha có thể hiểu nôm na là "Let's go, Flamenco" - "Hãy bắt đầu điều Flamenco". Cùm từ này tường được sử dụng rộng rãi tại miền nam Tây Ban Nha, có lẽ nó nhằm thể hiện những cảm xúc âm nhạc trong giai điệu Flamenco của họ.

Please note that all contributions to the Final Fantasy Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)