Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi (đề mục)

Ultimecia

0
  Đang tải biên tập
  • Phản diện
  • Nhân vật không điều khiển được trong Final Fantasy VIII