FANDOM


Final Fantasy X Boss
Tros
トロス (Torosu)
Tros2
Thông Số
HP (Overkill) MP
2,200 (600) 10
Strength Magic Defense
10 1 1
M. Defense Agility Accuracy
1 12 20
Evasion Luck
0 15
AP (Overkill) Gil
8 (12) 100
Thuộc Tính
Fire Lightning Water Ice Holy
- - - - -
Địa Điểm Phế tích gần Baaj
Steal Được Grenade
Hiếm Steal Được Grenade
Thường Rơi Power Sphere
Hiếm Khi Rơi Power Sphere
Rơi Weapon None
Rơi Armor None
Bribe N/A
Kĩ Năng Physical attack, Tentacles, Nautilus Charge
Ronso Rage N/A
Kháng Lại Zanmato (Lv. 4)
Miễn Dịch Silence, Darkness, Petrification, Zombie, Threaten, Death, Provoke, Doom, Gravity, Eject
Tros

Tidus and Rikku fight Tros.

Tros là một quái vật thuộc loài thân mềm (Cephalopod) có hình dáng như con mực xuất hiện trong Final Fantasy X, nó tấn công TidusRikku khi họ đang cố làm hoạt động một chiếc Airship cổ ở gần Baaj Temple.

Trận đấu không có gì khó khăn, chỉ cần dùng Rikku sử dụng kĩ năng Steal sau đó là use Grenades. Sau khi mất khoảng 350 HP, Tros sẽ chạy sang phía bên kia trong một lượt và sau đó tấn công cả nhóm từ phía sau trong lượt tiếp theo bằng đòn Nautilus Charge. Trong lần đầu tiên nó đánh như thế, bạn cứ dùng lệnh Trigger rồi Stand By, lệnh này giúp bạn hồi phục 50 HP cho nhân vật sử dụng nó. Sau đó con nó lại tiếp tục chạy sang phía bên kia và giở lại trò cũ. Lần này Tidus có thể sử dụng lệnh Pincer Attack từ Trigger Command, lúc này anh và Rikku sẽ phối hợp mỗi người vòng sang một bên chặn đầu Tros. Và như thế nó sẽ không thể nào sử dụng đòn Nautilus Charge nữa, bạn chỉ việc dùng Tidus và Rikku tấn công rồi nó sẽ bị hạ gục.

Kẻ Thù Liên QuanSửa đổi

Final Fantasy X-2Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.