FANDOM


Các đồ vật trang bị như: giáp, vũ khí, trang sức để trang bị cho nhân vật xuất hiện trong các game của loạt trò chơi Final Fantasy.

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.