FANDOM

Một fan FF, một fan của Nomura (cái nick nói lên tất cả) và một thành viên GameVN.

Bộ huy hiệu thể loại FFX: chủ đề Aeon Badge-102-7Badge-102-6Badge-102-5Badge-102-4Badge-102-3Badge-102-2Badge-102-1Badge-102-0

Bộ huy hiệu thể loại FFVII: chủ đề Limit Break Badge-122-0 Badge-122-1 Badge-122-2 Badge-122-3 Badge-122-4 Badge-122-5 Badge-122-6 Badge-122-7

Bộ huy hiệu FFVIII Badge-162-0 Badge-162-1 Badge-162-2 Badge-162-3 Badge-162-4 Badge-162-5 Badge-162-6 Badge-162-7

Bộ huy hiệu FFX-2 Badge-153-0 Badge-153-1 Badge-153-2 Badge-153-3 Badge-153-4 Badge-153-5 Badge-153-6 Badge-153-7

Bộ huy hiệu FFIX Badge-243-0 Badge-243-1 Badge-243-2 Badge-243-3 Badge-243-4 Badge-243-5 Tập tin:Badge-243-6 .png Badge-243-7

Bộ huy hiệu FFXII Badge-315-0 Badge-315-1 v Badge-315-2 Badge-315-3 Badge-315-4 Badge-315-5 Badge-315-6 Badge-315-7

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.