FANDOM


Từ Youtube

Description Sửa đổi

Category: Games

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Limit Break

    Limit Breaks, also known simply as Limits, are powerful combat moves featured in several Final…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:48, ngày 4 tháng 1 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:48, ngày 4 tháng 1 năm 2015480 × 269 (17 kB)NavaRose (tường | đóng góp)created video

Đặc tính hình