FANDOM

NavaRose

biệt danh Nguyễn Đỗ Trung

Bảo quản viên Điều phối viên tán gẫu
  • Tôi sống tại Tp. Hồ Chí Minh
  • Tôi sinh ngày tháng 8 3
  • Tôi là Nam
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Xem thảo luận lưu trữ
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.