Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi (đề mục)

Squall Leonhart

0
  Đang tải biên tập
  • Nhân vật điều khiển được trong Final Fantasy VIII
  • Nhân vật chính