FANDOM


Hashimoto

Shinji Hashimoto.

Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1956 tại Kyoto, Nhật Bản, Shinji Hashimoto (橋本 真司, Hashimoto Shinji, Kiều Bản Chân Tư) là một trong những nhà sản xuất chính của dòng game Final Fantasy. Trước đây ông làm việc cho Bandai, ông tham gia Squaresoft (sau này trở thành Square Enix) năm 1995 và đã chịu trách nhiệm sản xuất một vài tựa game đáng chú ý, như Kingdom Hearts.

Công việc đã tham giaSửa đổi

GameĐóng góp của Hashimoto
Final Fantasy IV Advance Điều hành sản xuất
Final Fantasy V Advance Điều hành sản xuất
Final Fantasy VII: Advent Children Sản xuất
Dirge of Cerberus -Final Fantasy VII- Phó chủ tịch
Final Fantasy VIII Sản xuất
Final Fantasy IX Sản xuất
Final Fantasy X-2 Bán hàng và Marketing
Final Fantasy XII Phó chủ tịch
Final Fantasy Anthology Điều hành sản xuất
Final Fantasy Chronicles Điều hành sản xuất
Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon Điều hành sản xuất
Ehrgeiz: God Bless the Ring Giám sát

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.