Final Fantasy Wiki
Edit Page

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
:''Để xem video các chiêu thức Renzokuken, xin xem đây [[Renzokuken/Videos]]''.
+
:''For videos of the various Renzokuken, please go to [[Renzokuken/Videos]]''.
 
[[Image:RenzokukenVIII.jpg|right|thumb|The Renzokuken Trigger bar.]]
 
[[Image:RenzokukenVIII.jpg|right|thumb|The Renzokuken Trigger bar.]]
'''Renzokuken''' (連続剣 ''Liên hoàn kiếm'') [[Limit Break|limit break]] của [[Squall Leonhart]]. The first stage of Squall's limit break is a series of slashes from his [[gunblade]]. To increase the amount of damage, the player must hit the R1 shoulder button (the "trigger") as the bar of light sweeps through the gauge at the bottom of the screen and into a small box at the left. After this process, Squall may attack with one of his four finishers.
+
'''Renzokuken''' (連続剣 "'''Liên hoàn kiếm''''") is [[Squall Leonhart]]'s [[Limit Break|limit break]]. The first stage of Squall's limit break is a series of slashes from his [[gunblade]]. To increase the amount of damage, the player must hit the R1 shoulder button (the "trigger") as the bar of light sweeps through the gauge at the bottom of the screen and into a small box at the left. After this process, Squall may attack with one of his four finishers.
   
 
==Execution==
 
==Execution==
Dòng 62: Dòng 62:
   
 
[[it:Renzokuken]]
 
[[it:Renzokuken]]
  +
 
[[Thể_loại:Limit Breaks]]
 
[[Thể_loại:Limit Breaks]]
 
[[Thể_loại:Kỹ năng Final Fantasy VIII]]
 
[[Thể_loại:Kỹ năng Final Fantasy VIII]]

Please note that all contributions to the Final Fantasy Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)

Trang này thuộc về 1 thể loại ẩn: