FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:59, ngày 21 tháng 8 năm 2010Nomurasan (tường | đóng góp)‎ . . (3.332 byte) (+3.332)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung ‘{{FFVII Enemies | name = Proud Clod | Enemy = Boss | japan = プラウド・クラッド | romaji = Puraudo Kuraddo | image = [[Image:ProudClodFFVII.png|250p…’)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.