Final Fantasy Wiki
Advertisement

Được nói đến ở FF8 và FF9 Ở FF8,Pandemonium là 1 GF-thần triệu hồi tượng trưng cho nguyên tố gió và ko đóng góp vai trò đặc biệt cho cốt truyện FF9:1 vùng đất ở trong game và đóng góp vai trò cho cốt truyên, "từ nhiều thiên niên kỷ trước, những người dân sinh sống trên hành tinh có tên là Terra cảm thấy hành tinh của họ đang chết dần, và cũng như rất nhiều lần trước đó, họ lên kế hoạch cứu lấy hành tinh của mình bằng cách sát nhập nó với một hành tinh khác, chính là Gaia. Mọi người ở Terra rời bỏ cơ thể của mình và khóa linh hồn của họ trong một nơi được gọi là Pandemonium. Garland chính là kẻ bảo vệ nơi đó và cũng là người có sứ mệnh xúc tiến sự hợp nhất của hai thế giới. Tuy nhiên, cuộc hợp nhất lần này bị gián đoạn và hậu quả là toàn bộ bề mặt Gaia bị hủy hoại, trong khi đó Terra bị nhốt trong một không gian song song trong lòng Gaia." (trích wiki)

Advertisement