FANDOM


Omega là một tu sĩ Yevon sống 700 năm trước sự kiện trong Final Fantasy X. Các Maester Yevon buộc tội Omega là kẻ phản bội sau khi ông nổi loạn và đày ông ra khỏi đại lục Spira đến một quần đảo nhỏ. Lòng căm thù của Omega đối với Yevon lớn đến nỗi khi chết, ông biến thành một quái vật đáng sợ gọi là "Omega Weapon", cũng như sinh ra một con quái thú khác là "Ultima Weapon".

Quần đảo ông bị lưu đày và chết được gọi là Omega Ruins (Phế tích Omega).

Cốt truyệnSửa đổi

Final Fantasy XSửa đổi

Omegaweaponffxx2vt8
Xem thêm ở đây

Yuna đến Omega Ruins trong chuyến hành hương trong Final Fantasy X. Hai con trùm siêu cấp đã sống ở đây 700 năm: Ultima Weapon và Omega Weapon đe dọa nhóm bạn. Cả nhóm đã đánh bại cả 2.

Final Fantasy X-2Sửa đổi

Xem thêm ở đây

Đội Gullwings gặp lại các con trùm Weapon vài lần trong Final Fantasy X-2. Nhóm Sphere Hunters, Yuna, Rikku, và Paine đụng độ với Ultima Weapon và Omega Weapon ở Farplane như kẻ thù bình thường.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.