Advertisement
Itadaki-Tidus.png
Tidus: Chữ gì mà khó hiểu thế này ?
Đây là bài viết được copy từ trang final fantasy wiki tiếng Anh về, chưa được dịch sang tiếng Việt. Vì thế, mong bạn hãy giúp chúng tôi dịch bài này nếu có thể nhé.
Itadaki-Quistis.png
Quistis: Hình như thiếu gì đó thì phải ?
Bài viết này có quá ít hình ảnh mình hoặc các hình ảnh được chèn vào không tồn tại, các bạn có thể giúp chúng tôi bài cách cập nhật hoặc upload lại các hình ảnh cho bài viết. Hãy giúp chúng tôi làm cho bài viết phong phú hơn.

Người Chuột Chũi (Mole People) là một chủng tộc đã tuyệt chủng trong Final Fantasy IX. Những tàn tích của nền văn minh Chuột Chũi có thể tìm thấy ở Mount Gulug.

Trong game, người chơi sẽ không gặp Người Chuột Chũi nào, thậm chí cũng không biết điều gì xảy ra với họ. Tuy nhiên, cốt truyện phần nào chỉ ra rằng người Chuột Chũi, giống như các summoners, đã có Eidolon và chính Garland đã hủy diệt họ. Một trích đoạn trên bức tường Eidolon ở Madain Sari cũng ủng hộ ý kiến này:

"This information is yet to be confirmed, but there was an eyewitness account of a previously-undiscovered eidolon. It was witnessed in Esto Gaza. If there is an eidolon that can exist outside of our legends, our theory would no longer hold true. But maybe there are other tribes that have legends of their own."
—Eidolon Wall in Madain Sari

Garland has sealed Mount Gulug off for an unknown reason. However, since it is well known Garland feared Eidolons and saw them as hindrance to his plans, it can be speculated that Garland was the one who destroyed the Mole People's village, much the same way he destroyed Madain Sari in order to rid Gaia of the summoner tribe. Proof that the Mole People had Eidolons is in the fact that Mount Gulug contains an extraction circle used for extracting Eidolons from a person. Only one other such circle exists in the world, in the basement of Alexandria castle, where the summoner tribe used to live before moving to Madain Sari.

Further proof is that Kuja decides to head to Mount Gulug after concluding he needs an Eidolon stronger than Alexander, as if he thinks he might come across one in the volcano.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.