FANDOM


New Yevon (Yevon Mới) là một tổ chức chính trị trong Final Fantasy X-2. Trema, một cựu linh mục Yevon, thành lập nên tổ chức này từ những thành viên còn lại của đạo Yevon một năm sau khi Sin bị đánh bại. Khi người dân Spira cuối cùng cũng được sống một cuộc sống bình thường, không còn sợ hãi với Eternal Calm, nhiều người cảm thấy thế giới thay đổi quá nhanh đối với họ; vì vậy Trema thành lập New Yevon với mục đích gìn giữ những lời dạy đạo đức của đức tin cũ, nhưng cũng giới thiệu một cách nghĩ mới. Tổ chức này đóng quân ở thành phố Bevelle, khẩu hiệu của họ là "Từng chút một" (One thing at a time).

Khoảng thời gian sau khi Sin bị tiêu diệt và trước khi xuất hiện New Yevon, Trema dẫn đầu một nhóm Thợ săn Sphere gọi là "The Seekers", họ đã tạo ra một cơn sốt săn tìm sphere trên toàn Spira vào lúc mà New Yevon chính thức thành lập.

Sau 2 năm kể từ khi Sin biến mất đã có 3 lãnh đạo của New Yevon: Trema biến mất một thời gian ngắn sau khi sáng lập New Yevon; một vị Chủ tọa không biết tên, người đã bị buộc từ chức khi cách thức điều hành của ông ta đưa đến đường lối không mong muốn; và Baralai, lãnh đạo hiện thời, còn gọi là Pháp quan.

New Yevon có xung đột với Youth League, chủ yếu vì nghi ngờ New Yyevon vẫn bí mật thực hiện những nghi thức tôn giáo thâm độc, đặc biệt là viêc giữ bí mật thông tin với người dân Spira. Thật ra họ vẫn giữ kín ít nhất là 1 bí mật: sự tồn tại của Vegnagun. Sau khi kết thúc cuộc khủn hoảng trong Final Fantasy X-2, Baralai tìm cách giải tán New Yevon vì lợi ích của Spira, dù anh ta gặp chút rắc rối.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.