FANDOM


Yevon Maesters

Maester Seymour, Maester Kinoc, and Grand Maester Mika.

Trong thế giới Final Fantasy X, Maester là những lãnh đạo của Yevon, tôn giáo thống trị Spira. Có ba vị trí Maester; một do người Ronso giữ, một do người Guado giữ, và một dành cho Con người (Human). Trong thời gian diễn ra câu chuyện của Final Fantasy X, ba Maester lần lượt là Kelk Ronso, Seymour Guado (người vừa kế vị Jyscal Guado) và Wen Kinoc.

Mỗi Maester là lãnh đạo của nhân dân mình và đại diện cho họ ở hội đồng Bevelle. Họ thực hiện nhiều nhiệm vụ để quản lí chính quyền và bảo vệ người dân Spira, như chỉ huy đội quân Crusaders và giám sát các đền thờ Yevon.

Chỉ có một chức danh cao hơn Maester trong tôn giáo Yevon là Grand Maester (総老師、, Sōrōshi), do Mika đảm nhận, người đã ngồi ở vị trí này 50 năm.

Các Maester thật ra không định giữ bí mật với người dân Spira. Trong 1000 năm, sự thật liên quan đến Final Summoning được giữ kín để duy trì vòng tuần hoàn của sự sống, cái chết và hi vọng bao quanh Sin. Mặc dù cho người dân biết sự thật có thể tốt hơn cho Spira, họ tin rằng Sin không thể thật sự bị tiêu diệt và nuôi dưỡng niềm hi vọng giả tạo để Spira tiếp tục tồn tại.

Thư Viện ẢnhSửa đổi

 
Jyscal FFX
 
FFX Seymour Art
 
Kelk
 
WenKinoc
 
MaesterMika1

Nguồn Gốc Tên GọiSửa đổi

Thuật ngữ "maester" có lẽ bắt nguồn từ maestro trong tiếng Italia và tiếng Tây Ban Nha, lấy từ magister trong tiếng Latin, dịch một cách thận trong sang tiếng Anh thì nó đồng nghĩa với "master" hoặc "teacher." Nó là cách gọi đầy tôn trọng chỉ những vị tiền bối có kiến thức uyên bác và có những kỹ năng đặc biệt mà chính họ đã đạt tới trình độ bậc thầy trong những kỹ năng đó.

Từ tiếng Nhật để chỉ khái niệm này là rōshi (老師), dịch ra tiếng Trung Quốc cũng đồng nghĩa với "master" hoặc "teacher."

Dịch sát nghĩa sang tiếng Việt thì từ này đồng nghĩa với "sư phụ" hoặc là "thầy giáo".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.