Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Maechen

0
  Đang tải biên tập
  • Nhân vật không điều khiển được trong Final Fantasy X
  • Nhân vật không điều khiển được trong Final Fantasy X-2