FANDOM


MachineFactionDjose

Machine Faction chiếm Djose Temple làm căn cứ

Một trong nhiều nhóm xuất hiện ở Spira trong Final Fantasy X-2 sau khi Eternal Calm đến, Machine Faction hướng đến mục tiêu tuyên truyền việc sử dụng machina ở Spira, thậm chí còn đổi tên "machina" thành "machines" để bớt đi sự kì thị.

Lãnh đạo của nhóm là Gippal, một người Al Bhed đã thành lập Machine Faction sau khi Yuna đánh bại Sin. Tổng hành dinh của nhóm nằm ở ngôi đền Djose Temple bỏ hoang, có liên hệ với Bikanel Island để họ có thể tham gia khai quật trên sa mạc.

Khác với Youth LeagueNew Yevon, những nhóm khác cũng thành lập sau khi Sin bị tiêu diệt, Machine Faction là một phái trung lập, cung cấp máy móc cho cả 2 phe.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.