FANDOM


Luca-City

Nguyên họa Luca.

FFX Luca Plaza

Trong game.

Thành phố Luca (ルカ, Ruka) là một hải cảng ở phía nam Spira đại lục trong Final Fantasy XFinal Fantasy X-2. Luca là nơi có sân vận động Blitzball duy nhất trên Spira, và là quê nhà của đội Luca Goers, một trong những đội mạnh nhất giải. Nó là thành phố lớn thứ hai ở Spira, sau Bevelle.

Cốt truyệnSửa đổi

Cảnh báo: bên dưới là những điều mà tiết lộ trước sẽ làm mất thú vị khi chơi game, chỉ nên đọc khi đã chơi qua một lần. (Bỏ qua đoạn này)

Final Fantasy XSửa đổi

FFX Blitzball Stadium Luca

Sân vận động Luca.

Yuna dừng ở Luca trên đường hành hương vì 3 lí do. Thứ nhất, đó là cảng gần nhất tính từ Kilika; thứ hai, Wakka và đội Besaid Aurochs sẽ chơi trong giải Blitzball; và thứ ba, Tidus có thể sẽ quen ai đó vì anh là một cầu thủ.

Auron at luca

Auron ở sân vận động

Sau khi tàu S.S. Winno cập bến Luca, Tidus được giới thiệu với Grand Maester Mika và người mới nhận danh hiệu Maester, Seymour Guado. Trong bài phát biểu của mình, Seymour chú ý đến Yuna lần đầu tiên trong đám đông. Sau khi nghe tin Auron xuất hiện tại quán cafe trong thành phố, Tidus và Yuna đến khu dân cư chính để tìm ông. Trong quán cafe, Kimahri bị phân tâm khỏi nhiệm vụ Guardian khi YenkeBiran đến khiêu khích ông. Khi họ đang cãi nhau, Yuna bị người Al Bhed bắt cóc để bắt đội Besaid Aurochs chịu thua trận mở màn với đội Al Bhed Psyches. Lulu, Tidus và Kimahri băng qua khu cảng để cứu Yuna và gặp machina của người Al Bhed. Sau khi tiêu diệt kẻ thù, họ đến Cảng 4, lên một con tàu Al Bhed và đấu với Oblitzerator trên boong. Yuna được cứu và đội Besaid Aurochs thắng trận trong 30 giây cuối.

The Aurochs then proceed onto the final against the Luca Goers, where Tidus plays in Wakka's place, as the Captain is injured from their last game. In the second half, Tidus leaves the sphere pool and lets Wakka play one last game of blitzball with his team. Proceeding the chaos in the Stadium after the match, Auron asks Yuna to be her Guardian, before also asking on Tidus' behalf.

After leaving Luca, the Save Spheres provide access to the Luca Blitzball Stadium from almost any location in Spira.

Final Fantasy X-2Sửa đổi

Luca does not play a major part in the main plot of Final Fantasy X-2, although YRP can find some items of value there. Throughout the course of the game, there is a TV interview, a Sphere Break tournament, and a new blitzball season (although the player can only manage the team this time).

Open PlacesSửa đổi

FFX Luca

Inside the stadium.

 • Blitzball Stadium
 • Luca Cafe and Bar
 • Luca Streets
 • Luca Theater
 • Luca Harbor - Docks 1 - 5

ShopsSửa đổi

O'aka XXIIISửa đổi

Item Cost
Potion 50 gil
Phoenix Down 100 gil
Antidote 50 gil
Eye Drops 50 gil
Echo Screen 50 gil
Equipment User Cost
Stunning Steel Tidus 3,050 gil
Rulebreaker Wakka 1,550 gil
Thunder Spear Kimahri 1,125 gil
Magic Ring Yuna 1,250 gil
Magic Bangle Lulu 1,250 gil
Red Armlet Kimahri 1,550 gil

Luca Square ShopSửa đổi

After Auron joins the partySửa đổi

Item Cost
Potion 50 gil
Phoenix Down 100 gil
Antidote 50 gil
Equipment User Cost
Warrior's Sword Tidus 150 gil
Enchanted Rod Yuna 150 gil
Power Ball Wakka 150 gil
Magical Mog Lulu 150 gil
Halberd Kimahri 225 gil
Metal Shield Tidus 250 gil
Metal Ring Yuna 250 gil
Metal Armguard Wakka 250 gil
Metal Bangle Lulu 250 gil
Metal Armlet Kimahri 250 gil

After gaining control of the airshipSửa đổi

Item Cost
Potion 50 gil
Hi-Potion 500 gil
Phoenix Down 100 gil
Antidote 50 gil
Eyedrops 50 gil
Echo Screen 50 gil
Soft 50 gil
Power Distiller 100 gil
Mana Distiller 100 gil
Speed Distiller 100 gil
Ability Distiller 100 gil
Equipment User Cost
Nightmare Tidus 12,075 gil
Staff of Thorns Yuna 12,075 gil
Sleeper Wakka 12,075 gil
Dreamy Cait Sith Lulu 12,075 gil
Hypnos Spear Kimahri 12,075 gil
Dozing Blade Auron 12,075 gil
Lights Out Rikku 12,075 gil
Lucid Shield Tidus 6,150 gil
Lucid Ring Yuna 6,150 gil
Lucid Armguard Wakka 6,150 gil
Lucid Bangle Lulu 6,150 gil
Lucid Armlet Kimahri 6,150 gil
Lucid Bracer Auron 6,150 gil
Lucid Targe Rikku 6,150 gil

TreasureSửa đổi

 • Wakka's Celestial Weapon, the World Champion, can be received from the bartender at the Luca Cafe, however she will not hand it over until the Aurochs have won enough games.
 • The Jupiter Crest needed to upgrade the World Champion is found in the Blitzball locker room, inside one of the lockers. The Jupiter Sigil can be won as a Blitzball prize after first winning all of Wakka's Reels.
 • The Jecht Sphere for Auron's Overdrive is also located in the locker room.

Nhà hát SphereSửa đổi

Luca1

Nhà hát Sphere.

Ở Nhà hát Sphere, various spheres are available that, when purchased, can be listened to or viewed at the theater's main hall. Music spheres provide most of the background music in their respective games, including selections not available on soundtrack releases. Movie spheres allow for reviewing full-motion videos, prerendered scenes from their respective games, though subtitles are not available for the theater. Generally, the player must have encountered a given song or video before its sphere is available for purchase.

Final Fantasy XSửa đổi

Music and Movie Spheres can only be purchased in their listed order.

Music SpheresSửa đổi

Music Spheres are 2,000 Gil each. After purchasing #M01—M68, #M69—M71 are available exclusively as a 40,000 Gil "Special Music Sphere Set".

 • #M01: Zanarkand
 • #M02: Prelude
 • #M03: Tidus' Theme
 • #M04: Run!!
 • #M05 : Creep
 • #M06 : Battle Theme
 • #M07 : Enemy Attack
 • #M08 : Game Over
 • #M09 : Out Of The Frying Pan
 • #M10 : Victory Fanfare
 • #M11 : Leap In The Dark
 • #M12 : Underwater Ruins
 • #M13 : The Blitzers
 • #M14 : Wandering
 • #M15 : Besaid
 • #M16 : Spira Unplugged
 • #M17 : Phantoms
 • #M18 : The Trials
 • #M19 : The Summoning
 • #M20 : Braska's Daughter
 • #M21 : Yuna's Theme
 • #M22 : Good Night
 • #M23 : Decision On The Dock
 • #M24 : Movement In Green
 • #M25 : A Fleeting Dream
 • #M26 : Calm Before The Storm
 • #M27 : Face Off
 • #M28 : Grand Maester Mika
 • #M29 : Luca
 • #M30 : The Splendid Performance
 • #M31 : Auron's Theme
 • #M32 : Blitz Off!
 • #M33 : Mi'ihen Highroad
 • #M34 : Chocobo Jam
 • #M35 : The Travel Agency
 • #M36 : Seymour's Theme
 • #M37 : Moment of Truth
 • #M38 : Djose Temple
 • #M39 : Ridess The Shoopuf?
 • #M40 : Rikku's Theme
 • #M41 : Oui Are Al Bhed
 • #M42 : Guadosalam
 • #M43 : Thunder Plains
 • #M44 : Jecht's Theme
 • #M45 : The Burning Sands
 • #M46 : The Wedding
 • #M47 : Assault
 • #M48 : Tragedy
 • #M49 : Believe
 • #M50 : Servants of the Mountain
 • #M51 : Macalania Woods
 • #M52 : Via Purifico
 • #M53 : Bravely Forward
 • #M54 : The Unsent Laugh
 • #M55 : Seymour's Ambition
 • #M56 : Illusion
 • #M57 : Yuna's Decision
 • #M58 : Nostalgia
 • #M59 : Peril
 • #M60 : Launch
 • #M61 : Challenge
 • #M62 : Beyond The Darkness
 • #M63 : The Void
 • #M64 : The Truth Revealed
 • #M65 : Pursuit
 • #M66 : Gloom
 • #M67 : Patricide
 • #M68 : The Temple Players
 • #M69 : Hum of the Fayth
 • #M70 : Lulu's Theme
 • #M71 : Wakka's Theme

Movie SpheresSửa đổi

Movie Spheres are 5,000 Gil each. While subtitles are not available, vibration is fully functional. Also note that all movies' music starts at their tops, so scenes that began in the middle of a song during gameplay will not begin in that same part of the track in the theater. Additionally, real-time elements will not be rendered in the theater (especially noticeable in Otherworld).

 • #01 : Zanarkand
 • #02 : We Called It "Sin"
 • #03 : Sinspawn
 • #04 : This Is It!
 • #05 : Blitzball!
 • #06 : A Summoner Is Born
 • #07 : Lulu's Contempt
 • #08 : Kimahri's Challenge
 • #09 : Fear On The Sea
 • #10 : Sin Arises
 • #11 : Sin's Threat
 • #12 : Futile Resistance
 • #13 : Failure
 • #14 : Kilika Dusk
 • #15 : The Dance
 • #16 : Luca Harbor
 • #17 : Let The Games Begin!
 • #18 : The Legend Lives
 • #19 : The Dark Aeon
 • #20 : No Better Plan
 • #21 : Judgment
 • #22 : Ex Machina
 • #23 : Sin's Wake
 • #24 : Reunion
 • #25 : Metropolis
 • #26 : Otherworld
 • #27 : Sin Sleeps
 • #28 : Homecoming
 • #29 : Dry Dock
 • #30 : Nayto Du Ku!
 • #31 : Leaving Home
 • #32 : The Glory Of Yevon
 • #33 : The Red Carpet
 • #34 : False Vows
 • #35 : Believe
 • #36 : The Spring
 • #37 : The Summit
 • #38 : The Last Chapter
 • #39 : Sinrise
 • #40 : Departure
 • #41 : The Approach
 • #42 : Terra Graviton
 • #43 : Gravity Sucks
 • #44 : Heaven's Fall
 • #45 : Vena!
 • #46 : Machina Redux
 • #47 : Sinfall
 • #48 : Evenfall
 • #49 : Face Off
 • #50 : Breaking Through

Final Fantasy X-2Sửa đổi

Music and movie spheres can be purchased out of order (though they are automatically ordered when selecting them for listening/viewing), though some are only available in a New Game Plus.

Music SpheresSửa đổi

Music spheres are 1000 gil each.

 • Mission Time!
 • Mission Complete
 • YRP, Fight! No. 1
 • YRP, Fight! No. 2
 • YRP, Fight! No. 3
 • Game Over
 • We're the Gullwings!
 • Anything Goes for Leblanc!
 • "Let me blow you a kiss."
 • Mt. Gagazet
 • Guadosalam
 • The Mi'ihen Highroad
 • The Gullwings March
 • Besaid
 • The Temples
 • Sphere Hunters
 • Macalania Woods
 • Luca
 • The Zanarkand Ruins
 • Kilika
 • The Thunder Plains
 • The Calm Lands
 • The Youth League
 • New Yevon
 • The Machine Faction
 • Mushroom Rock Road
 • The Bikanel Desert
 • Yuna's Theme
 • Rikku's Theme
 • Paine's Theme
 • "Remember that name well, loves."
 • Trois Souris au Chateau Leblanc
 • The Bevelle Underground
 • Bevelle's Secrets
 • Disquiet
 • Aeons
 • Discord
 • Turmoil
 • Chocobo
 • "Joost leave it tae us!" No. 1
 • Your Friendly Neighborhood Gullwings
 • Labyrinth
 • Shleep Tight
 • Shuyin's Theme
 • The Farplane Abyss
 • The Crimson Squad
 • "Joost leave it tae us!" No. 2
 • KUON: The Troupe Performs
 • Yuna's Ballad
 • KUON: Memories of Waves and Light
 • 1000 Words (Piano Version) - A Wish That Spans the Ages
 • The Colossus
 • Vegnagun Awakens
 • Resting Place
 • Crash
 • Clash
 • Ruin

Movie SpheresSửa đổi

Movie spheres are 2000 gil each.

 • real Emotion
 • The Gullwings Swoop into Action!
 • Side Effects
 • Yuna's Dream
 • The Colossus
 • In the Farplane Glen
 • 1000 Words
 • Vegnagun
 • Reunion
 • "See you next time, kiddies!"
 • Nightmare in the Den

GallerySửa đổi

Enemy formationsSửa đổi

Musical ThemesSửa đổi

"Luca"
Music-harp Tập tin:FFX Luca.ogg
Đợi lâu quá mà không nghe được ?

The predominant musical theme in Luca is called "Luca". "Decision On The Dock" is played when the party is pursuing the Al Bhed. "The Splendid Performance" is played just before the Blitzball final.

TriviaSửa đổi

Final Fantasy XSửa đổi

Final Fantasy X-2Sửa đổi

 • Though the dialogue prompt reads "sphere theater", the location name in the main menu is given as "Theatre".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.