FANDOM


Miihen Statue FFX

Tượng của Lord Mi'ihen.

Lord Mi'ihen là một bậc tiền bối trong Final Fantasy X. Ông là người sáng lập Crusaders (ban đầu được gọi là Crimson Blades), và bị tòa thánh Yevon coi là kẻ phản bội. Ông đi trên con đường mà ngày nay trở thành Mi'ihen Highroad đến Bevelle để điều trần trước tòa. Ông đã thuyết phục thành công giám mục đoàn rằng ông đang làm điều tốt, và đạo Yevon đặt Crimson Blades dưới quyền kiểm soát của họ. Cũng trong thời gian này, đoàn giám mục Yevon quyết định đổi tên Crimson Blades thành Crusaders (Chiến binh thánh chiến) để xác lập quyền kiểm soát mới dành được của họ lên tổ chức này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.