Final Fantasy Wiki
Advertisement

Libra aka Scan là 1 magic truyền thống xuất hiện ở hầu hết các phân FF.Tùy theo cấp độ mà Scan có thể liệt kê nhưng thông tin về đối tượng bị Scan như lượng HP/MP,weakness/strongness,đa số đối tượng ở đây là monster và villian

Ở FF8,scan có thể dùng trên các hero và phản ánh một phần nào tính cách của Hero

Advertisement