FANDOM


Kazushige-Nojima

Kazushige Nojima

Sinh ngày 20 tháng 1, 1964, ở Sapporo, Hokkaido, Kazushige Nojima (野島 一成 Nojima Kazushige, Dã Đảo Nhất Thành) là người viết kịch bản chính cho một vài game trong Final Fantasy series. Ông cũng là người viết lời cho một số bài hát trong Final Fantasy. Kazushige Nojima rời Square Enix tháng 10/2003 và thành lập công ty riêng: Stellavista Ltd. Dù đã rời Square Enix, ông vẫn làm việc cho công ty này như là nhân viên tự do và ông hiện tham gia kịch bản của Final Fantasy XIII.

Đóng góp trong dòng gameSửa đổi

GameĐóng góp của Nojima
Final Fantasy VII Co-writer
Final Fantasy VIII Scenario Writer, Lyricist for Liberi Fatali
Final Fantasy X Scenario Writer, Lyricist for Suteki Da Ne and Hymn of the Fayth.
Final Fantasy X-2 Scenario Writer, Lyricist for 1000 Words.
Final Fantasy Versus XIII Scenario Writer (currently in progress)
Crisis Core -Final Fantasy VII- Scenario Writer
Final Fantasy VII: Advent Children Scenario Writer
Dirge of Cerberus -Final Fantasy VII- Special Thanks

Phỏng vấn Sửa đổi

Bài phỏng vấn năm 2003: Final Fantasy VIIFinal Fantasy X-2 có liên hệ Sửa đổi

Được xuất bản trong Final Fantasy X-2 Ultimania Omega bài phỏng vấn này chứa thông tin chi tiết về Shinra trong Final Fantasy X-2Shinra trong Final Fantasy VII.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.