FANDOM


Ixion có thể dùng để chỉ:

Từ nguyên họcSửa đổi

Ixion là vua của Lapiths (một bộ tộc cổ đại ở Thessaly) và là con của một trong các thần Ares, Antion, hay kẻ bất lương khét tiếng Phlegyas trong thần thoại Hy Lạp. Ixion khi được gia nhập đội ngũ các vị thần linh trên đỉnh Olympus đã có tà niệm và ra sức quyến rũ nữ thần Hera, vợ của thần Zeus. Sau này, thần Zeus phát hiện hắn có mưu đồ cưỡng bức nữ thần Hera đã bày ra mưu bằng cách tạo một đám mây mang hình hài của Hera. Hắn đã thực hiện âm mưu của mình và sau này cũng với đám mây đó sinh ra con quái vật nữa người nửa ngựa mà chúng ta thường gọi là loài Nhân Mã.


PalomDSPortrait Đây là trang giải nghĩa: liệt kê những bài viết có tên gần giống nhau. Nếu bạn đến đây thông qua một đường dẫn bên ngoài website thì xin vui lòng kiểm tra kỹ đường dẫn xem có chính xác hay không để đọc được chính xác bài viết mà bạn cần. PoromDSPortrait
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.