FANDOM


Ifrit có thể dùng để chỉ:

Từ nguyên họcSửa đổi

Theo thần thoại A-rập, Ifrit (còn đọc là Efreet hay Afreet, từ tiếng A-rập عفريت ʻIfrīt), là tên đặt cho một lớp Jinn (những linh hồn ma thuật còn gọi là Djinn, Djinni hay Genie (dân ta hay gọi là Thần Đèn)) là hiện thân của lửa. Dù họ có thể sống hàng ngàn năm, những vị thần này không bất tử, nếu bị sát thương, họ có thể "chảy máu" là những ngọn lửa chạy trong huyết quản cho đến khi nó nuốt trọn thân xác họ. Ifrit là những sinh vật kiêu ngạo, tin rằng họ vĩ đại hơn mọi loài vì họ là loài đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Họ căm giận con người vì tìm cách khai thác sức mạnh ma thuật và sự phục vụ của họ, nhiều đến mức làm cho các Ifrit bất mãn (được ngụ ý trong việc thách thức và đánh bại Ifrit trong Final Fantasy VIII).


PalomDSPortrait Đây là trang giải nghĩa: liệt kê những bài viết có tên gần giống nhau. Nếu bạn đến đây thông qua một đường dẫn bên ngoài website thì xin vui lòng kiểm tra kỹ đường dẫn xem có chính xác hay không để đọc được chính xác bài viết mà bạn cần. PoromDSPortrait
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.