FANDOM


Trong Final Fantasy X, Guardian là một chiến binh có nhiệm vụ bảo vệ một summoner trên đường hành hương ở Spira để tiêu diệt Sin và mang lại Calm (Hòa bình). Hầu hết summoner ra đi với 1 hoặc 2 Guardians, trong khi số khác, đáng chú ý là Yuna, có đến 6 hộ vệ. Guardian đầu tiên, cũng là người đầu tiên đánh bại Sin là Lord Zaon, guardian của Công nương Yunalesca, cũng là High Summoner đầu tiên. Một nhiệm vụ khác của guardian là hiến dâng thân xác trong nghi thức Final Summoning để tiêu diệt Sin và sau cùng lại trở thành Sin mới, dù có vẻ như cả summoner và guardian đều không biết điều này trước khi gặp Yunalesca.

Những Guardian đã biếtSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.