FANDOM


Tập tin:Gatta FFX full.jpg
"Crusaders tập hợp lại, chúng ta sẽ đánh bại Sin!"
—Gatta

Gatta là một nhân vật phụ trong Final Fantasy X.

Cậu ta là một Crusader trẻ tuổi ở Spira, và là bạn của Luzzu; cấp trên và là người chỉ dẫn cho Gatta rất nhiều. Gatta tham gia Chiến dịch Mi'ihen nhưng chỉ giới hạn trong việc chuẩn bị và truyền mệnh lệnh do cậu ta còn thiếu kinh nghiệm. Cậu ta biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và muốn được hành động trong trận chiến; bởi vậy Tidus có thể tư vấn cho Gatta và, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của người chơi, có thể quyết định số phận của Gatta và Luzzu. Nếu người chơi nói Gatta ở lại phía sau chiến tuyến như được lệnh, Luzzu sẽ là người hy sinh và Gatta quay trở về Besaid. Nếu ngwòi chơi nói Gatta rằng chỗ của anh ta là ở ngoài mặt trận, kết quả sẽ ngược lại. Nếu bạn chọn cho Gatta ở lại hâu phương, có thể gặp lại anh ta ở bên ngoài Djose temple, đang ngồi trên bãi cỏ. Nếu bạn nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ nói là đã tìm thấy Luzzu...Nhưng anh ấy đã bị chặt làm đôi >.<.

Sau khi có được airship, Yuna và bạn bè của cô có thể quay về Besaid và tìm thấy Gatta hoặc Luzzu đang huấn luyện cho một nhóm Crusaders mới, đề cao cảnh giác khi đối mặt với Sin.

Gatta còn được thấy hoặc nhắc đến trong Final Fantasy X-2, như trong game thì chẳng thể biết được anh ta sống hay chết trong Final Fantasy X.

GallerySửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.