FANDOM


Gast

Gast Faremis (ガスト・ファレミス, Gasuto Faremisu) là một nhà khoa học trong Final Fantasy VII. Ông là trưởng Ban Khoa Học của tập đoàn Shinra. không giống các đồng nghiệp và người kế nhiệm, giáo sư Hojotiến sĩ Hollander, ông tìm kiếm kiến thức cho mình, chứ không phải dùng nó để giành quyền lực. Trong Final Fantasy VII ông được gọi đơn giản là giáo sư Gast, nhưng trong Ultimania tên đầy đủ của Gast là "Gast Faremis".

Gast đã có kết luận sai lầm rằng Jenova là người Cetra, và Shinra cử Hojo và Lucrecia Crescent hỗ trợ ông để nghiên cứu dự án Jenova. Ông và Hojo cấy vào người Lucrecia tế bào Jenova, để biến đứa con chưa ra đời của Lucrecia và Hojo thành một người Cetra mới. Đứa trẻ này gọi là Sephiroth. Tuy vậy, Gast đã hối hận vì hành động này và rời bỏ dự án. Gast tiếp tục nghiên cứu về người Cetra trong phòng thí nghiệm ở Icicle Inn, nơi ông gặp Ifalna, người Cetra cuối cùng.

Ông đã ghi lại những cuộc nói chuyện với Ifalna, khi ông biết được sự thật về Jenova và Promised Land. Sau đó ông đã yêu Ifalna, và họ có một con gái: Aeris. Tuy vậy, Shinra đã truy lùng họ và Hojo giết Gast khi cố bắt Ifalna và Aeris về Shinra.

Bên lềSửa đổi

  • Ông là một trong số ít những người Sephiroth kính trọng trong Final Fantasy VII.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.