Final Fantasy Wiki
Advertisement

Loài Gargant.

Gargant là một loài bọ trông giống chuột chũi trong Final Fantasy IX. Nó có kích thước bằng một chiếc xe hơi nhỏ và có thể huấn luyện để làm phương tiện di chuyển. Chúng bò dọc theo rễ cây Iifa Tree, treo ngược trong các đường hầm, mang theo hành khách hay một toa xe chứa hành khách trên lưng.

Chúng có tên gọi như vậy vì ăn một loại cây thuộc họ bồ công anh gọi là Cỏ Gargant. Mặc dù kích thước khá lớn, chúng vẫn sợ những con vật lớn hơn nữa, như con Ralvurahva. Chúng được dùng nhiều lần trong game, ở Gargan Roo và sau đó là Fossil Roo. Khi cưỡi Gargant, nhóm của người chơi sẽ an toàn mặc dù họ có gặp trùm ở Gargan Roo.

Zidane nói rằng có Gargant hoang dã ở Gaia ở bất cứ nơi nào có Cỏ Gargant. Khi anh nhìn thấy loại cây này gần đó, anh đề nghị bắt một con và dùng nó để leo lên Iifa Tree.

Tetra Master[]

Gargant

  • Card 097
  • Location: Dropped by Dracozombies
Advertisement