Hình Ảnh Nổi Bật Tuần Này

Kiếm của Lightning

Nhìn kĩ trên thanh Gunblade của Lightning xem, nếu chịu khó phóng ta ra sẽ thấy rất rõ dòng chữ được in trên đó:"White flash - Call upon my name - ánh chớp trắng, hãy gọi tên tôi như thế". Đây là một bí mật mà chỉ có những người sở hữu được tấm ảnh poster của Lightning với độ phân giải cao và chút tinh mắt mới có thể phát hiện ra.

Hình ảnh gần đây:Sự thoái hóa - Shuyin - Vegnagun
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.