Hình Ảnh Nổi Bật Tuần Này

Quảng cáo điện thoại

Một mẫu quảng cáo của điện thoại Panasonic FOMA P900iV có hình Cloud cầm chiếc điện thoại này. Đây là một chiến lược hợp tác kinh doanh giữa Square Enix và hãng điện thoại Panasonic. Bộ phim quãng cáo cho điện thoại và mẫu quãng cáo của điện thoại quãng cáo ngược lại cho bộ phim.

Hình ảnh gần đây: Gunblade của Lightning - Sự thoái hóa - Shuyin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.