FANDOM


Trang Final Fantasy Wiki Việt Nam không có quan hệ hợp tác, chi nhánh hoặc thuộc sở hửu của Square Enix. Đa số những bài viết hình ảnh và dữ liệu tại đây đều thuộc bản quyền của Square Enix, trong đó có rất nhiều tác phẩm của Nobuo UematsuYoshitaka Amano. Tất cả các dữ liệu có bản quyền này (chẳng hạn như hình ảnh và âm thanh) đều được sử dụng theo đúng luật Fair Use trích trong bộ luật bản quyền quốc tế.

Dữ liệu không được tạo ra bởi Square Enix, ví dụ như các bản hướng dẫn, các bài bình luận, nghiên cứ, đều có bản quyền thuộc về những tác giả đã tạo ra nó, đơn giản đây là những thông tin được làm nên nhờ tình yêu Final Fantasy của các tác giả và làm ra không vì mục đích lợi nhuận nào cả. Tất nhiên bạn có thể sao chép và phổ biến những thông tin tại đây với mục đích phi lợi nhuận, miễn là bạn hãy để lại nguồn là Final Fantasy Wiki Việt Nam cùng với tên tác giả. Những dữ liệu được copy từ Wikipedia hoặc những trang wiki khác đều được sử dụng chung một luật bản quyền có tên là CCASA, những sao chép giữa những trang này ới nhau đều phải tuân theo luật CCASA.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.