Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Final Fantasy IV

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 59: Dòng 59:
   
 
==Nhân vật==
 
==Nhân vật==
[[Tập tin:All_Playable_Character_in_FF4.jpg|thumb|left|290px|Toàn bộ nhân vật có thể điều khiển trong ''Final Fantasy IV'' (Fan-made)]]
+
[[Tập tin:All_Playable_Character_in_FF4.jpg|thumb|left|280px|Toàn bộ nhân vật có thể điều khiển trong ''Final Fantasy IV'' (Fan-made)]]
'''''Có thể xem tại [[Danh_sách_nhân_vật_trong_Final_Fantasy_IV| Danh sách nhân vật Final Fantasy IV]]'''''
+
'''Có thể xem tại [[Danh_sách_nhân_vật_trong_Final_Fantasy_IV| Danh sách nhân vật Final Fantasy IV]]'''
 
===Nhân vật có thể điều khiển===
 
===Nhân vật có thể điều khiển===
 
*'''[[Edward Geraldine]]'''
 
*'''[[Edward Geraldine]]'''
  Đang tải biên tập