Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Final Fantasy IV

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 76: Dòng 76:
   
 
===Nhân vật khác===
 
===Nhân vật khác===
*'''[[Golbez]]'''
+
#''[[Golbez]]''
*'''[[Dr. Lugae]]'''
+
#''[[Dr. Lugae]]''
*'''[[King of Baron]]'''
+
#''[[King of Baron]]''
*'''[[Zemus]]'''
+
#''[[Zemus]]''
*'''[[Dark Kain Highwind]]'''
+
#''[[Dark Kain Highwind]]''
   
 
==Cốt Truyện==
 
==Cốt Truyện==
  Đang tải biên tập