Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Final Fantasy IV

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 156: Dòng 156:
   
 
==Bìa Đĩa==
 
==Bìa Đĩa==
{{gallery
+
<gallery position="center" captionalign="left">
|File:Ff4ebox.jpg|Bản tiếng Nhật hệ SNES cấp độ Easy
+
File:Ff4ebox.jpg|Bản tiếng Nhật hệ SNES cấp độ Easy
|File:Ff2usbox.gif|Bản Bắc Mỹ hệ SNES
+
File:Ff2usbox.gif|Bản Bắc Mỹ hệ SNES
|File:FfivPSjapanfront.jpg|Bản tiếng Nhật hệ PS
+
File:FfivPSjapanfront.jpg|Bản tiếng Nhật hệ PS
|File:Final Fantasy Chronicles.jpg|Bản Bắc Mỹ hệ PS
+
File:Final Fantasy Chronicles.jpg|Bản Bắc Mỹ hệ PS
|File:Final Fantasy Anthologies.jpg|Bản Châu Âu hệ PS
+
File:Final Fantasy Anthologies.jpg|Bản Châu Âu hệ PS
|File:FfivWSjapanfront.jpg|Bản tiếng Nhật hệ Wonderswan
+
File:FfivWSjapanfront.jpg|Bản tiếng Nhật hệ Wonderswan
|File:Ff4jadvancebox.jpg|Bản tiếng Nhật hệ GBA
+
File:Ff4jadvancebox.jpg|Bản tiếng Nhật hệ GBA
|File:Ff4advancebox.jpg|Bản Bắc Mỹ hệ GBA
+
File:Ff4advancebox.jpg|Bản Bắc Mỹ hệ GBA
|File:FFIVDScover_jp.jpg|Bản tiếng Nhật hệ DS
+
File:FFIVDScover_jp.jpg|Bản tiếng Nhật hệ DS
|File:FFIVDScover_na.jpg|Bản Bắc Mỹ hệ DS
+
File:FFIVDScover_na.jpg|Bản Bắc Mỹ hệ DS
}}
+
</gallery>
   
 
== Ngoài lề ==
 
== Ngoài lề ==
  Đang tải biên tập