FANDOM


Eternal Calm (Hòa bình vĩnh cửu) là tên gọi một giai đoạn trong lịch sử Spira trong Final Fantasy X sau khi Yuna và các Guardians của cô đánh bại Yu YevonSin, tạo nên một Calm kéo dãi mãi mãi.

"Eternal Calm" cũng là tên một bộ phim FMV trước sự kiện trong Final Fantasy X-2, phát hành cùng với bản Final Fantasy X InternationalUnlimited Saga. Bộ phim cho thấy Yuna thư giãn và tận hưởng cuộc sống sau khi đánh bại Sin. Nhiều nhóm nổi lên ở Spira và đều muốn cô gia nhập. Rikku cho Yuna xem một viên Sphere có hình ảnh một thanh niêm giống Tidus kì lạ, bị giam ở Bevelle. Yuna quyết định gia nhập nhóm săn sphere của Rikku để tìm anh ta, bắt đầu Final Fantasy X-2. Đoạn FMV này còn gọi là Another Story trong một số ngôn ngữ khác.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.