FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{sideicon|FFVIII}} Quistis draws magic from a Bite Bug.]] '''Draw…”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
{{sideicon|FFVIII}}
+
[[File:Draw ability.PNG|thumb|300px|[[Quistis Trepe|Quistis]] draw phép thuật từ con [[Bite Bug (Final Fantasy VIII)|Bite Bug]].]]
[[File:Draw ability.PNG|thumb|300px|[[Quistis Trepe|Quistis]] draws magic from a [[Bite Bug (Final Fantasy VIII)|Bite Bug]].]]
+
'''Draw''' (ドロー, ''Dorō'') là một kỹ năng lệnh trong ''[[Final Fantasy VIII]]'' có được khi người chơi [[Hệ thống Junction|junction]] những [[Guardian Force]] vào các nhân vật. Mỗi Guardian Force đều đã mặc định là đã học kỹ năng Draw, tuy nhiên kỹ năng này có thể xóa được bằng cách sử dụng [[Danh sách vật dụng trong Final Fantasy VIII#Amnesia Greens|Amnesia Greens]] và sau đó có thể học lại bằng cách sử dụng [[Danh sách vật dụng trong Final Fantasy VIII#Draw Scroll|Draw Scroll]] mua từ các Pet Shop ở khắp nơi trên thế giới.
'''Draw''' {{J|ドロー|Dorō}} là một kỹ năng lệnh trong ''[[Final Fantasy VIII]]'' có được khi người chơi [[Hệ thống Junction|junction]] những [[Guardian Force]] vào các nhân vật. Mỗi Guardian Force đều đã mặc định là đã học kỹ năng Draw, tuy nhiên kỹ năng này có thể xóa được bằng cách sử dụng [[Danh sách vật dụng trong Final Fantasy VIII#Amnesia Greens|Amnesia Greens]] và sau đó có thể học lại bằng cách sử dụng [[Danh sách vật dụng trong Final Fantasy VIII#Draw Scroll|Draw Scroll]] mua từ các Pet Shop ở khắp nơi trên thế giới.
 
   
 
Khi nhân vật draw phép thuật từ kẻ địch, những viên ngọc màu xanh biển bay vọt ra khỏi kẻ địch và đi vào người nhân vật đã draw. Trong [[Final Fantasy VIII Demo|demo trên PlayStation]], hanh đồng draw có vẽ lâu hơn, với hình ảnh phép thuật tụ lại trên không trung một lát trước khi đi vào trong người nhân vật. Hệ thống draw được sáng tạo bởi [[Takatsugu Nakazawa]].
 
Khi nhân vật draw phép thuật từ kẻ địch, những viên ngọc màu xanh biển bay vọt ra khỏi kẻ địch và đi vào người nhân vật đã draw. Trong [[Final Fantasy VIII Demo|demo trên PlayStation]], hanh đồng draw có vẽ lâu hơn, với hình ảnh phép thuật tụ lại trên không trung một lát trước khi đi vào trong người nhân vật. Hệ thống draw được sáng tạo bởi [[Takatsugu Nakazawa]].
Dòng 54: Dòng 54:
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Aero]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Aero]]
!|17
+
!17
|Level 1-44: [[Ruby Dragon]]<br/>Level 1-100: [[Abyss Worm (Final Fantasy VIII)|Abyss Worm]], [[Death Claw (Final Fantasy VIII)|Death Claw]], [[Fujin (Boss)|Fujin]], [[Paratrooper]]<br/>Level 20-100: [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]
+
|Level 1-44: [[Ruby Dragon]]<br />Level 1-100: [[Abyss Worm (Final Fantasy VIII)|Abyss Worm]], [[Death Claw (Final Fantasy VIII)|Death Claw]], [[Fujin (Boss)|Fujin]], [[Paratrooper]]<br />Level 20-100: [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Apocalypse (Ability)|Apocalypse]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Apocalypse (Ability)|Apocalypse]]
!|46
+
!46
 
|Level 1-100: [[Ultimecia (Final Boss)|Ultimecia]]{{foot|Final form}}
 
|Level 1-100: [[Ultimecia (Final Boss)|Ultimecia]]{{foot|Final form}}
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Aura (Ability)|Aura]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Aura (Ability)|Aura]]
!|40
+
!40
 
|Level 30-100: [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Fourth encounter}}
 
|Level 30-100: [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Fourth encounter}}
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Berserk (Ability)|Berserk]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Berserk (Ability)|Berserk]]
!|13
+
!13
|Level 1-100: [[Snow Lion]], [[Wendigo (Final Fantasy VIII)|Wendigo]]<br/>Level 20-100: [[Grat (Final Fantasy VIII)|Grat]]
+
|Level 1-100: [[Snow Lion]], [[Wendigo (Final Fantasy VIII)|Wendigo]]<br />Level 20-100: [[Grat (Final Fantasy VIII)|Grat]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Bio (Ability)|Bio]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Bio (Ability)|Bio]]
!|22
+
!22
|Level 1-100: [[Gargantua (Final Fantasy VIII)|Gargantua]], [[Griever (Boss)|Griever]], [[Malboro (Final Fantasy VIII)|Malboro]]<br/>Level 20-100: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]], [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Left Orb]], [[Tri-Face]]<br/>Level 30-100: [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Lefty]], [[Vysage]]
+
|Level 1-100: [[Gargantua (Final Fantasy VIII)|Gargantua]], [[Griever (Boss)|Griever]], [[Malboro (Final Fantasy VIII)|Malboro]]<br />Level 20-100: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]], [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Left Orb]], [[Tri-Face]]<br />Level 30-100: [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Lefty]], [[Vysage]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Blind (Ability)|Blind]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Blind (Ability)|Blind]]
!|12
+
!12
|Level 1-29: [[Granaldo]], [[Lefty]], [[Oilboyle]], [[Tri-Face]]<br/>Level 1-100: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Imp (Final Fantasy VIII)|Imp]], [[Ochu (Final Fantasy VIII)|Ochu]], [[Tri-Point]]<br/>Level 20-100: [[Blobra (Final Fantasy VIII)|Blobra]], [[Forbidden (Final Fantasy VIII)|Forbidden]]
+
|Level 1-29: [[Granaldo]], [[Lefty]], [[Oilboyle]], [[Tri-Face]]<br />Level 1-100: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Imp (Final Fantasy VIII)|Imp]], [[Ochu (Final Fantasy VIII)|Ochu]], [[Tri-Point]]<br />Level 20-100: [[Blobra (Final Fantasy VIII)|Blobra]], [[Forbidden (Final Fantasy VIII)|Forbidden]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Blizzaga (Ability)|Blizzaga]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Blizzaga (Ability)|Blizzaga]]
!|33
+
!33
|Level 1-100: [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Ultimecia (Griever Form)]]<br/>Level 30-100: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Soldier]], [[Buel]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon-F]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Fourth encounter}}, [[Slapper]], [[Snow Lion]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]
+
|Level 1-100: [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Ultimecia (Griever Form)]]<br />Level 30-100: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Soldier]], [[Buel]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon-F]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Fourth encounter}}, [[Slapper]], [[Snow Lion]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Blizzara (Ability)|Blizzara]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Blizzara (Ability)|Blizzara]]
!|16
+
!16
|Level 20-29: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Soldier]], [[Buel]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Fourth encounter}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]<br/>Level 20-100: [[Glacial Eye]], [[Slapper]], [[Snow Lion]]
+
|Level 20-29: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Soldier]], [[Buel]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Fourth encounter}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]<br />Level 20-100: [[Glacial Eye]], [[Slapper]], [[Snow Lion]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Blizzard (Ability)|Blizzard]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Blizzard (Ability)|Blizzard]]
!|0
+
!0
|Level 1-19: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Soldier]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|First encounter}}, [[Buel]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon-F]], [[G-Soldier]], [[Glacial Eye]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Fourth encounter}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|First encounter}}, [[X-ATM092]]<br/>Level 1-100: [[Slapper]], [[Snow Lion]]
+
|Level 1-19: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Soldier]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|First encounter}}, [[Buel]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon-F]], [[G-Soldier]], [[Glacial Eye]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Fourth encounter}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|First encounter}}, [[X-ATM092]]<br />Level 1-100: [[Slapper]], [[Snow Lion]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Break (Ability)|Break]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Break (Ability)|Break]]
!|39
+
!39
|Level 1-100: [[Iguion (Final Fantasy VIII)|Iguion]], [[Imp (Final Fantasy VIII)|Imp]]<br/>Level 20-100: [[Cockatrice (Final Fantasy VIII)|Cockatrice]]<br/>Level 30-100: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]]
+
|Level 1-100: [[Iguion (Final Fantasy VIII)|Iguion]], [[Imp (Final Fantasy VIII)|Imp]]<br />Level 20-100: [[Cockatrice (Final Fantasy VIII)|Cockatrice]]<br />Level 30-100: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Confuse (Ability)|Confuse]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Confuse (Ability)|Confuse]]
!|26
+
!26
|Level 1-100: [[Imp (Final Fantasy VIII)|Imp]]<br/>Level 20-100: [[Belhelmel]], [[Ochu (Final Fantasy VIII)|Ochu]]<br/>Level 30-100: [[Blobra (Final Fantasy VIII)|Blobra]], [[Funguar (Final Fantasy VIII)|Funguar]]
+
|Level 1-100: [[Imp (Final Fantasy VIII)|Imp]]<br />Level 20-100: [[Belhelmel]], [[Ochu (Final Fantasy VIII)|Ochu]]<br />Level 30-100: [[Blobra (Final Fantasy VIII)|Blobra]], [[Funguar (Final Fantasy VIII)|Funguar]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Cura]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Cura]]
!|15
+
!15
|Level 1-100: [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|First encounter}}, [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|First encounter}}, [[NORG Pod]]<br/>Level 20-29: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|Second encounter}}, [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]], [[Esthar Soldier]], Fujin{{foot|Second encounter}}, [[G-Soldier]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Left Probe]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[Oilboyle]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Right Probe]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|First encounter}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]]<br/>Level 20-100: [[Geezard (Final Fantasy VIII)|Geezard]], [[Glacial Eye]]<br/>Level 40-100: [[Turtapod]]
+
|Level 1-100: [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|First encounter}}, [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|First encounter}}, [[NORG Pod]]<br />Level 20-29: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|Second encounter}}, [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]], [[Esthar Soldier]], Fujin{{foot|Second encounter}}, [[G-Soldier]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Left Probe]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[Oilboyle]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Right Probe]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|First encounter}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]]<br />Level 20-100: [[Geezard (Final Fantasy VIII)|Geezard]], [[Glacial Eye]]<br />Level 40-100: [[Turtapod]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Curaga]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Curaga]]
!|34
+
!34
|Level 1-100: [[Bahamut (Final Fantasy VIII Boss)|Bahamut]]<br/>Level 30-100: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]], [[Esthar Soldier]], [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|Second encounter}}, [[G-Soldier]], [[GIM47N]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Left Probe]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[Oilboyle]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Right Probe]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]]
+
|Level 1-100: [[Bahamut (Final Fantasy VIII Boss)|Bahamut]]<br />Level 30-100: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]], [[Esthar Soldier]], [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|Second encounter}}, [[G-Soldier]], [[GIM47N]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Left Probe]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[Oilboyle]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Right Probe]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Cure (Ability)|Cure]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Cure (Ability)|Cure]]
!|0
+
!0
|Level 1-19: [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Esthar Soldier]], [[G-Soldier]], [[Glacial Eye]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[Oilboyle]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]]<br/>Level 1-39: [[Turtapod]]<br/>Level 1-100: [[Geezard (Final Fantasy VIII)|Geezard]]
+
|Level 1-19: [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Esthar Soldier]], [[G-Soldier]], [[Glacial Eye]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[Oilboyle]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]]<br />Level 1-39: [[Turtapod]]<br />Level 1-100: [[Geezard (Final Fantasy VIII)|Geezard]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Death (Ability)|Death]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Death (Ability)|Death]]
!|34
+
!34
|Level 1-100: [[Odin (Final Fantasy VIII Boss)|Odin]], [[Tonberry (Final Fantasy VIII)|Tonberry]], [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]], [[Torama (Final Fantasy VIII)|Torama]]<br/>Level 30-100: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]], [[Creeps]], [[Forbidden (Final Fantasy VIII)|Forbidden]]
+
|Level 1-100: [[Odin (Final Fantasy VIII Boss)|Odin]], [[Tonberry (Final Fantasy VIII)|Tonberry]], [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]], [[Torama (Final Fantasy VIII)|Torama]]<br />Level 30-100: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]], [[Creeps]], [[Forbidden (Final Fantasy VIII)|Forbidden]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Gravity (Ability)|Demi]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Gravity (Ability)|Demi]]
!|36
+
!36
|Level 1-100: [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Jumbo Cactuar (Final Fantasy VIII)|Jumbo Cactuar]], [[Red Giant (Final Fantasy VIII)|Red Giant]], [[Right Probe]], [[Torama (Final Fantasy VIII)|Torama]], [[UFO?]], [[Ultimecia (Boss)|Ultimecia]]{{foot|First battle}}<br/>Level 20-100: [[Malboro (Final Fantasy VIII)|Malboro]]<br/>Level 30-100: [[Lefty]]<br/>Level 35-45: [[Ruby Dragon]]
+
|Level 1-100: [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Jumbo Cactuar (Final Fantasy VIII)|Jumbo Cactuar]], [[Red Giant (Final Fantasy VIII)|Red Giant]], [[Right Probe]], [[Torama (Final Fantasy VIII)|Torama]], [[UFO?]], [[Ultimecia (Boss)|Ultimecia]]{{foot|First battle}}<br />Level 20-100: [[Malboro (Final Fantasy VIII)|Malboro]]<br />Level 30-100: [[Lefty]]<br />Level 35-45: [[Ruby Dragon]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Dispel]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Dispel]]
!|20
+
!20
|Level 1-100: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Bahamut (Final Fantasy VIII Boss)|Bahamut]], [[Droma (Final Fantasy VIII)|Droma]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|First encounter}}, [[Elastoid]], [[Helix]], [[Right Orb]], [[Rinoa (Boss)|Rinoa]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second and third encounters}}, [[Turtapod]], [[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]]<br/>Level 20-100: [[Death Claw (Final Fantasy VIII)|Death Claw]], [[GIM52A]]<br/>Level 30-100: [[Blood Soul (Final Fantasy VIII)|Blood Soul]], [[Elite Soldier]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[Oilboyle]]
+
|Level 1-100: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Bahamut (Final Fantasy VIII Boss)|Bahamut]], [[Droma (Final Fantasy VIII)|Droma]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|First encounter}}, [[Elastoid]], [[Helix]], [[Right Orb]], [[Rinoa (Boss)|Rinoa]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second and third encounters}}, [[Turtapod]], [[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]]<br />Level 20-100: [[Death Claw (Final Fantasy VIII)|Death Claw]], [[GIM52A]]<br />Level 30-100: [[Blood Soul (Final Fantasy VIII)|Blood Soul]], [[Elite Soldier]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[Oilboyle]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Dualcast#Final Fantasy VIII|Double]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Dualcast#Final Fantasy VIII|Double]]
!|16
+
!16
 
|Level 1-100: [[Cerberus (Final Fantasy VIII)|Cerberus]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|First encounter}}, [[Elnoyle]], [[Elvoret (Final Fantasy VIII)|Elvoret]], [[Gerogero]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Minotaur (Final Fantasy VIII)|Minotaur]], [[Odin (Final Fantasy VIII Boss)|Odin]], [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]]
 
|Level 1-100: [[Cerberus (Final Fantasy VIII)|Cerberus]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|First encounter}}, [[Elnoyle]], [[Elvoret (Final Fantasy VIII)|Elvoret]], [[Gerogero]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Minotaur (Final Fantasy VIII)|Minotaur]], [[Odin (Final Fantasy VIII Boss)|Odin]], [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Drain (Ability)|Drain]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Drain (Ability)|Drain]]
!|18
+
!18
|Level 1-29: [[Lefty]]<br/>Level 20-29: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]]<br/>Level 20-100: [[Red Bat]]
+
|Level 1-29: [[Lefty]]<br />Level 20-29: [[Blue Dragon (Final Fantasy VIII)|Blue Dragon]]<br />Level 20-100: [[Red Bat]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Esuna (Ability)|Esuna]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Esuna (Ability)|Esuna]]
!|16
+
!16
|Level 1-100: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|First encounter}}, [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Droma (Final Fantasy VIII)|Droma]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Gerogero]], [[GIM47N]], [[Grand Mantis]], [[Helix]], [[Iguion (Final Fantasy VIII)|Iguion]], [[Left Probe]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[NORG (Boss)|NORG]], [[Oilboyle]], [[Paratrooper]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[Rinoa (Boss)|Rinoa]], [[Turtapod]], [[Vysage]]<br/>Level 30-100: [[GIM52A]]
+
|Level 1-100: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|First encounter}}, [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Droma (Final Fantasy VIII)|Droma]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|Second encounter}}, [[Gerogero]], [[GIM47N]], [[Grand Mantis]], [[Helix]], [[Iguion (Final Fantasy VIII)|Iguion]], [[Left Probe]], [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[NORG (Boss)|NORG]], [[Oilboyle]], [[Paratrooper]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[Rinoa (Boss)|Rinoa]], [[Turtapod]], [[Vysage]]<br />Level 30-100: [[GIM52A]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Fira (Ability)|Fira]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Fira (Ability)|Fira]]
!|16
+
!16
|Level 1-34: [[Ruby Dragon]]<br/>Level 20-29: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Buel]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|Second encounter}}<br/>Level 20-100: [[Bite Bug (Final Fantasy VIII)|Bite Bug]], [[Bomb (Final Fantasy VIII)|Bomb]]
+
|Level 1-34: [[Ruby Dragon]]<br />Level 20-29: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Buel]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|Second encounter}}<br />Level 20-100: [[Bite Bug (Final Fantasy VIII)|Bite Bug]], [[Bomb (Final Fantasy VIII)|Bomb]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Firaga (Ability)|Firaga]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Firaga (Ability)|Firaga]]
!|33
+
!33
|Level 1-100: [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Ultimecia (Griever Form)]]<br/>Level 30-100: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Bomb (Final Fantasy VIII)|Bomb]], [[Buel]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second, third and fourth encounters}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]]<br/>Level 35-100: [[Ruby Dragon]]
+
|Level 1-100: [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Ultimecia (Griever Form)]]<br />Level 30-100: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Bomb (Final Fantasy VIII)|Bomb]], [[Buel]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second, third and fourth encounters}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]]<br />Level 35-100: [[Ruby Dragon]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Fire (Ability)|Fire]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Fire (Ability)|Fire]]
!|0
+
!0
|Level 1-19: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|First encounter}}, [[Bite Bug (Final Fantasy VIII)|Bite Bug]], [[Buel]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Ifrit (Final Fantasy VIII Boss)|Ifrit]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]], [[Wedge (Boss)|Wedge]], [[X-ATM092]]<br/>Level 1-100: [[Bomb (Final Fantasy VIII)|Bomb]]
+
|Level 1-19: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Anacondaur (Final Fantasy VIII)|Anacondaur]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|First encounter}}, [[Bite Bug (Final Fantasy VIII)|Bite Bug]], [[Buel]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Grendel (Final Fantasy VIII)|Grendel]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Ifrit (Final Fantasy VIII Boss)|Ifrit]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]], [[Wedge (Boss)|Wedge]], [[X-ATM092]]<br />Level 1-100: [[Bomb (Final Fantasy VIII)|Bomb]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Flare (Ability)|Flare]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Flare (Ability)|Flare]]
!|40
+
!40
|Level 1-100: [[Bahamut (Final Fantasy VIII Boss)|Bahamut]], [[Mobile Type 8]], [[Omega Weapon (Final Fantasy VIII)|Omega Weapon]], [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Tiamat (Final Fantasy VIII)|Tiamat]], [[Ultimecia (Final Boss)]]<br/>Level 30-100: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]], [[Tri-Face]]<br/>Level 40-100: [[Behemoth (Final Fantasy VIII)|Behemoth]]<br/>Level 45-100: [[Ruby Dragon]]
+
|Level 1-100: [[Bahamut (Final Fantasy VIII Boss)|Bahamut]], [[Mobile Type 8]], [[Omega Weapon (Final Fantasy VIII)|Omega Weapon]], [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Tiamat (Final Fantasy VIII)|Tiamat]], [[Ultimecia (Final Boss)]]<br />Level 30-100: [[Abadon (Final Fantasy VIII)|Abadon]], [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]], [[Tri-Face]]<br />Level 40-100: [[Behemoth (Final Fantasy VIII)|Behemoth]]<br />Level 45-100: [[Ruby Dragon]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Float (Ability)|Float]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Float (Ability)|Float]]
!|11
+
!11
|Level 20-100: [[Gesper]]<br/>Level 1-100: [[Blood Soul (Final Fantasy VIII)|Blood Soul]], [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]
+
|Level 20-100: [[Gesper]]<br />Level 1-100: [[Blood Soul (Final Fantasy VIII)|Blood Soul]], [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Arise|Full-life]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Arise|Full-life]]
!|38
+
!38
|Level 1-100: [[Bahamut (Final Fantasy VIII Boss)|Bahamut]]<br/>Level 30-100: [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|Second encounter}}, [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]]
+
|Level 1-100: [[Bahamut (Final Fantasy VIII Boss)|Bahamut]]<br />Level 30-100: [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|Second encounter}}, [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Haste (Ability)|Haste]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Haste (Ability)|Haste]]
!|18
+
!18
 
|Level 1-100: [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|Second encounter}}, [[Cactuar (Final Fantasy VIII)|Cactuar]], [[GIM52A]], [[Iron Giant (Final Fantasy VIII)|Iron Giant]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second and third encounter}}, [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Tri-Point]], [[Ultimecia (Boss)|Ultimecia]]{{foot|First battle}}, [[Vysage]]
 
|Level 1-100: [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|Second encounter}}, [[Cactuar (Final Fantasy VIII)|Cactuar]], [[GIM52A]], [[Iron Giant (Final Fantasy VIII)|Iron Giant]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second and third encounter}}, [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Tri-Point]], [[Ultimecia (Boss)|Ultimecia]]{{foot|First battle}}, [[Vysage]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Holy (Ability)|Holy]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Holy (Ability)|Holy]]
!|40
+
!40
|Level 1-100: [[Krysta (Final Fantasy VIII)|Krysta]], [[Omega Weapon (Final Fantasy VIII)|Omega Weapon]], [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Ultimecia (Final Boss)]]<br/>Level 30-100: [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]]<br/>Level 40-100: [[Elnoyle]]
+
|Level 1-100: [[Krysta (Final Fantasy VIII)|Krysta]], [[Omega Weapon (Final Fantasy VIII)|Omega Weapon]], [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Ultimecia (Final Boss)]]<br />Level 30-100: [[Diablos (Final Fantasy VIII Boss)|Diablos]]<br />Level 40-100: [[Elnoyle]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Raise|Life]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Raise|Life]]
!|20
+
!20
|Level 1-29: [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|Second encounter}}, [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]]<br/>Level 1-100: [[Creeps]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|First encounter}}, [[GIM47N]], [[Left Orb]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[Sacred (Final Fantasy VIII)|Sacred]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|First encounter}}, [[Torama (Final Fantasy VIII)|Torama]]<br/>Level 20-100: [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[SAM08G]]<br/>Level 30-100: [[Grand Mantis]]
+
|Level 1-29: [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|Second encounter}}, [[Tonberry King (Final Fantasy VIII)|Tonberry King]]<br />Level 1-100: [[Creeps]], [[Edea (Boss)|Edea]]{{foot|First encounter}}, [[GIM47N]], [[Left Orb]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[Sacred (Final Fantasy VIII)|Sacred]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|First encounter}}, [[Torama (Final Fantasy VIII)|Torama]]<br />Level 20-100: [[Mesmerize (Final Fantasy VIII)|Mesmerize]], [[SAM08G]]<br />Level 30-100: [[Grand Mantis]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Meltdown]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Meltdown]]
!|35
+
!35
 
|Level 30-100: [[Bomb (Final Fantasy VIII)|Bomb]], [[Elastoid]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]]
 
|Level 30-100: [[Bomb (Final Fantasy VIII)|Bomb]], [[Elastoid]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Meteor (Ability)|Meteor]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Meteor (Ability)|Meteor]]
!|42
+
!42
|Level 1-100: [[Catoblepas (Final Fantasy VIII)|Catoblepas]], [[Omega Weapon (Final Fantasy VIII)|Omega Weapon]]<br/>Level 30-100: [[Ruby Dragon]]
+
|Level 1-100: [[Catoblepas (Final Fantasy VIII)|Catoblepas]], [[Omega Weapon (Final Fantasy VIII)|Omega Weapon]]<br />Level 30-100: [[Ruby Dragon]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Pain (Ability)|Pain]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Pain (Ability)|Pain]]
!|40
+
!40
|Level 1-100: [[Elnoyle]]<br/>Level 30-100: [[Granaldo]]<br/>Level 40-100: [[Ochu (Final Fantasy VIII)|Ochu]], [[Tri-Face]]
+
|Level 1-100: [[Elnoyle]]<br />Level 30-100: [[Granaldo]]<br />Level 40-100: [[Ochu (Final Fantasy VIII)|Ochu]], [[Tri-Face]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Protect (Ability)|Protect]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Protect (Ability)|Protect]]
!|17
+
!17
|Level 1-100: [[Armadodo]], [[BGH251F2]], [[Gesper]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Minotaur (Final Fantasy VIII)|Minotaur]], [[NORG (Boss)|NORG]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Raijin (Boss)|Raijin]], [[Righty]], [[Sacred (Final Fantasy VIII)|Sacred]], [[SAM08G]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|Second encounter}}, [[X-ATM092]]<br/>Level 20-100: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Wendigo (Final Fantasy VIII)|Wendigo]]
+
|Level 1-100: [[Armadodo]], [[BGH251F2]], [[Gesper]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Minotaur (Final Fantasy VIII)|Minotaur]], [[NORG (Boss)|NORG]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Raijin (Boss)|Raijin]], [[Righty]], [[Sacred (Final Fantasy VIII)|Sacred]], [[SAM08G]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|Second encounter}}, [[X-ATM092]]<br />Level 20-100: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Wendigo (Final Fantasy VIII)|Wendigo]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Quake (Ability)|Quake]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Quake (Ability)|Quake]]
!|38
+
!38
|Level 1-100: [[Cerberus (Final Fantasy VIII)|Cerberus]], [[Gargantua (Final Fantasy VIII)|Gargantua]], [[Griever (Boss)|Griever]]<br/>Level 30-100: [[Abyss Worm (Final Fantasy VIII)|Abyss Worm]], [[Armadodo]], [[Lefty]], [[Malboro (Final Fantasy VIII)|Malboro]], [[T-Rexaur]]<br/>Level 40-100: [[Iron Giant (Final Fantasy VIII)|Iron Giant]]
+
|Level 1-100: [[Cerberus (Final Fantasy VIII)|Cerberus]], [[Gargantua (Final Fantasy VIII)|Gargantua]], [[Griever (Boss)|Griever]]<br />Level 30-100: [[Abyss Worm (Final Fantasy VIII)|Abyss Worm]], [[Armadodo]], [[Lefty]], [[Malboro (Final Fantasy VIII)|Malboro]], [[T-Rexaur]]<br />Level 40-100: [[Iron Giant (Final Fantasy VIII)|Iron Giant]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Regen (Ability)|Regen]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Regen (Ability)|Regen]]
!|36
+
!36
|Level 1-100: [[Behemoth (Final Fantasy VIII)|Behemoth]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|Second encounter}}, [[Rinoa (Boss)|Rinoa]], [[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]]<br/>Level 30-100: [[Lefty]]
+
|Level 1-100: [[Behemoth (Final Fantasy VIII)|Behemoth]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|Second encounter}}, [[Rinoa (Boss)|Rinoa]], [[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]]<br />Level 30-100: [[Lefty]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Reflect (Ability)|Reflect]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Reflect (Ability)|Reflect]]
!|35
+
!35
|Level 1-100: [[Base Leader]], [[Gargantua (Final Fantasy VIII)|Gargantua]], [[Iron Giant (Final Fantasy VIII)|Iron Giant]], [[Ultimecia (Boss)|Ultimecia]]{{foot|First encounter}}, [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{Foot|second encounter}}<br/>Level 30-100: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Blobra (Final Fantasy VIII)|Blobra]], [[Death Claw (Final Fantasy VIII)|Death Claw]], [[SAM08G]]<br/>Level 45-100: [[Ruby Dragon]]
+
|Level 1-100: [[Base Leader]], [[Gargantua (Final Fantasy VIII)|Gargantua]], [[Iron Giant (Final Fantasy VIII)|Iron Giant]], [[Ultimecia (Boss)|Ultimecia]]{{foot|First encounter}}, [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{Foot|second encounter}}<br />Level 30-100: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Blobra (Final Fantasy VIII)|Blobra]], [[Death Claw (Final Fantasy VIII)|Death Claw]], [[SAM08G]]<br />Level 45-100: [[Ruby Dragon]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Libra (Ability)|Scan]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Libra (Ability)|Scan]]
!|1
+
!1
 
|Level 1-100: [[Bite Bug (Final Fantasy VIII)|Bite Bug]], [[Glacial Eye]], [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon-F]], [[Elite Soldier]]
 
|Level 1-100: [[Bite Bug (Final Fantasy VIII)|Bite Bug]], [[Glacial Eye]], [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon-F]], [[Elite Soldier]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Shell (Ability)|Shell]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Shell (Ability)|Shell]]
!|17
+
!17
|Level 1-100: [[BGH251F2]], [[Blobra (Final Fantasy VIII)|Blobra]], [[Gesper]], [[Granaldo]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Iron Giant (Final Fantasy VIII)|Iron Giant]], [[Minotaur (Final Fantasy VIII)|Minotaur]], [[NORG (Boss)|NORG]], [[Raijin (Boss)|Raijin]], [[Righty]], [[Sacred (Final Fantasy VIII)|Sacred]], [[SAM08G]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|Second encounter}}<br/>Level 20-100: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Armadodo]]
+
|Level 1-100: [[BGH251F2]], [[Blobra (Final Fantasy VIII)|Blobra]], [[Gesper]], [[Granaldo]], [[Hexadragon (Final Fantasy VIII)|Hexadragon]], [[Iron Giant (Final Fantasy VIII)|Iron Giant]], [[Minotaur (Final Fantasy VIII)|Minotaur]], [[NORG (Boss)|NORG]], [[Raijin (Boss)|Raijin]], [[Righty]], [[Sacred (Final Fantasy VIII)|Sacred]], [[SAM08G]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|Second encounter}}<br />Level 20-100: [[Adamantoise (Final Fantasy VIII)|Adamantoise]], [[Armadodo]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Silence (Ability)|Silence]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Silence (Ability)|Silence]]
!|2
+
!2
|Level 1-100: [[Grat (Final Fantasy VIII)|Grat]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Imp (Final Fantasy VIII)|Imp]], [[Ochu (Final Fantasy VIII)|Ochu]]<br/>Level 1-30: [[Tri-Face]]
+
|Level 1-100: [[Grat (Final Fantasy VIII)|Grat]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]], [[Imp (Final Fantasy VIII)|Imp]], [[Ochu (Final Fantasy VIII)|Ochu]]<br />Level 1-30: [[Tri-Face]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Sleep (Ability)|Sleep]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Sleep (Ability)|Sleep]]
!|2
+
!2
|Level 1-100: [[Belhelmel]], [[Funguar (Final Fantasy VIII)|Funguar]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]], [[Granaldo]], [[Grat (Final Fantasy VIII)|Grat]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]] <br/>Level 1-30: [[Fastitocalon]]
+
|Level 1-100: [[Belhelmel]], [[Funguar (Final Fantasy VIII)|Funguar]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]], [[Granaldo]], [[Grat (Final Fantasy VIII)|Grat]], [[Guard (Final Fantasy VIII)|Guard]]<br />Level 1-30: [[Fastitocalon]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Slow (Ability)|Slow]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Slow (Ability)|Slow]]
!|18
+
!18
|Level 1-100: [[Base Leader]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|Second encounter}}, [[GIM52A]], [[Right Orb]], [[Ultimecia (Boss)|Ultimecia]]{{foot|First battle}}<br/>Level 20-29: [[Lefty]], [[Tri-Face]]<br/>Level 20-100: [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]]
+
|Level 1-100: [[Base Leader]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|Second encounter}}, [[GIM52A]], [[Right Orb]], [[Ultimecia (Boss)|Ultimecia]]{{foot|First battle}}<br />Level 20-29: [[Lefty]], [[Tri-Face]]<br />Level 20-100: [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Stop (Ability)|Stop]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Stop (Ability)|Stop]]
!|28
+
!28
|Level 1-100: [[BGH251F2]], [[Odin (Final Fantasy VIII Boss)|Odin]]<br/>Level 20-100: [[Elastoid]], [[Forbidden (Final Fantasy VIII)|Forbidden]]<br/>Level 30-100: [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Tri-Face]]
+
|Level 1-100: [[BGH251F2]], [[Odin (Final Fantasy VIII Boss)|Odin]]<br />Level 20-100: [[Elastoid]], [[Forbidden (Final Fantasy VIII)|Forbidden]]<br />Level 30-100: [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Tri-Face]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Thundaga (Ability)|Thundaga]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Thundaga (Ability)|Thundaga]]
!|33
+
!33
|Level 1-100: [[Ultimecia (Griever Form)]]<br/>Level 30-100: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Leader]], [[Belhelmel]], [[Blitz (Final Fantasy VIII)|Blitz]], [[Buel]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Cockatrice (Final Fantasy VIII)|Cockatrice]], [[Creeps]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raijin (Boss)|Raijin]]{{foot|Third encounter}}, [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second, third and fourth encounters}}, [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]]
+
|Level 1-100: [[Ultimecia (Griever Form)]]<br />Level 30-100: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Leader]], [[Belhelmel]], [[Blitz (Final Fantasy VIII)|Blitz]], [[Buel]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Cockatrice (Final Fantasy VIII)|Cockatrice]], [[Creeps]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]], [[Jelleye]], [[Mobile Type 8]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raijin (Boss)|Raijin]]{{foot|Third encounter}}, [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second, third and fourth encounters}}, [[Sorceress (Final Fantasy VIII Enemy)|Sorceress]], [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Thundara (Ability)|Thundara]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Thundara (Ability)|Thundara]]
!|16
+
!16
|Level 1-100: [[Raijin (Boss)|Raijin]]{{foot|First and second encounters}}<br/>Level 20-29: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Leader]], [[Belhelmel]], [[Buel]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Cockatrice (Final Fantasy VIII)|Cockatrice]], [[Creeps]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]], [[Jelleye]], [[Left Orb]], [[Mobile Type 8]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second, third and fourth encounters}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]]<br/>Level 20-100: [[Blitz (Final Fantasy VIII)|Blitz]], [[Geezard (Final Fantasy VIII)|Geezard]], [[Red Bat]], Raijin{{foot|Third encounter}}
+
|Level 1-100: [[Raijin (Boss)|Raijin]]{{foot|First and second encounters}}<br />Level 20-29: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Leader]], [[Belhelmel]], [[Buel]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Cockatrice (Final Fantasy VIII)|Cockatrice]], [[Creeps]], [[Elite Soldier]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]], [[Jelleye]], [[Left Orb]], [[Mobile Type 8]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]], [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second, third and fourth encounters}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]]<br />Level 20-100: [[Blitz (Final Fantasy VIII)|Blitz]], [[Geezard (Final Fantasy VIII)|Geezard]], [[Red Bat]], Raijin{{foot|Third encounter}}
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Thunder (Ability)|Thunder]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Thunder (Ability)|Thunder]]
!|0
+
!0
|Level 1-19: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Leader]], [[Belhelmel]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|First encounter}}, [[Buel]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Cockatrice (Final Fantasy VIII)|Cockatrice]], [[Creeps]], [[Elite Soldier]], [[Elvoret (Final Fantasy VIII)|Elvoret]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]], [[Jelleye]], [[Left Orb]], [[Mobile Type 8]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]] [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Red Bat]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second, third and fourth encounters}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|First encounter}}<br/>level 1-29: [[Raijin (Boss)|Raijin]]{{foot|Third encounter}}<br/>Level 1-100: [[Blitz (Final Fantasy VIII)|Blitz]], [[Geezard (Final Fantasy VIII)|Geezard]], Raijin{{foot|First and second encounters}}
+
|Level 1-19: [[Adel (Boss)|Adel]], [[Base Leader]], [[Belhelmel]], [[Biggs (Boss)|Biggs]]{{foot|First encounter}}, [[Buel]], [[Caterchipillar (Final Fantasy VIII)|Caterchipillar]], [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Cockatrice (Final Fantasy VIII)|Cockatrice]], [[Creeps]], [[Elite Soldier]], [[Elvoret (Final Fantasy VIII)|Elvoret]], [[Esthar Soldier]], [[Esthar Soldier (Terminator)]], [[G-Soldier]], [[Gayla (Final Fantasy VIII)|Gayla]], [[Jelleye]], [[Left Orb]], [[Mobile Type 8]], [[Propagator (Final Fantasy VIII)|Propagator]] [[PuPu (Final Fantasy VIII)|PuPu]], [[Raldo (Final Fantasy VIII)|Raldo]], [[Red Bat]], [[Seifer (Boss)|Seifer]]{{foot|Second, third and fourth encounters}}, [[Sphinxara]], [[Sphinxaur]], [[T-Rexaur]], [[Wedge (Boss)|Wedge]]{{foot|First encounter}}<br />level 1-29: [[Raijin (Boss)|Raijin]]{{foot|Third encounter}}<br />Level 1-100: [[Blitz (Final Fantasy VIII)|Blitz]], [[Geezard (Final Fantasy VIII)|Geezard]], Raijin{{foot|First and second encounters}}
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Tornado (Ability)|Tornado]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Tornado (Ability)|Tornado]]
!|39
+
!39
|Level 1-100: [[Behemoth (Final Fantasy VIII)|Behemoth]], [[Jumbo Cactuar (Final Fantasy VIII)|Jumbo Cactuar]], [[Tri-Point]], [[Griever (Boss)|Griever]]<br/>Level 30-100: [[Abyss Worm (Final Fantasy VIII)|Abyss Worm]], [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|Second encounter}}, [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]
+
|Level 1-100: [[Behemoth (Final Fantasy VIII)|Behemoth]], [[Jumbo Cactuar (Final Fantasy VIII)|Jumbo Cactuar]], [[Tri-Point]], [[Griever (Boss)|Griever]]<br />Level 30-100: [[Abyss Worm (Final Fantasy VIII)|Abyss Worm]], [[Fujin (Boss)|Fujin]]{{foot|Second encounter}}, [[Thrustaevis (Final Fantasy VIII)|Thrustaevis]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Dualcast#Final Fantasy VIII|Triple]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Dualcast#Final Fantasy VIII|Triple]]
!|36
+
!36
|Level 1-100: [[Odin (Final Fantasy VIII Boss)|Odin]]<br/>Level 20-100: [[Cerberus (Final Fantasy VIII)|Cerberus]]
+
|Level 1-100: [[Odin (Final Fantasy VIII Boss)|Odin]]<br />Level 20-100: [[Cerberus (Final Fantasy VIII)|Cerberus]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Ultima (Ability)|Ultima]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Ultima (Ability)|Ultima]]
!|44
+
!44
 
|Level 1-100: [[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]], [[Omega Weapon (Final Fantasy VIII)|Omega Weapon]]
 
|Level 1-100: [[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]], [[Omega Weapon (Final Fantasy VIII)|Omega Weapon]]
|-
+
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Water (Ability)|Water]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Water (Ability)|Water]]
!|18
+
!18
|Level 1-100: [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Grand Mantis]], [[Paratrooper]]<br/>Level 20-100: [[Slapper]]<br/>Level 30-100: [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon-F]]
+
|Level 1-100: [[Chimera (Final Fantasy VIII)|Chimera]], [[Grand Mantis]], [[Paratrooper]]<br />Level 20-100: [[Slapper]]<br />Level 30-100: [[Fastitocalon]], [[Fastitocalon-F]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Zombie (Ability)|Zombie]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Zombie (Ability)|Zombie]]
!|15
+
!15
 
|Level 1-100: [[Blood Soul (Final Fantasy VIII)|Blood Soul]], [[Forbidden (Final Fantasy VIII)|Forbidden]], [[Gerogero]]
 
|Level 1-100: [[Blood Soul (Final Fantasy VIII)|Blood Soul]], [[Forbidden (Final Fantasy VIII)|Forbidden]], [[Gerogero]]
 
|}
 
|}
Dòng 262: Dòng 262:
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Siren (Summon)#Final Fantasy VIII|Siren]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Siren (Summon)#Final Fantasy VIII|Siren]]
|[[Elvoret (Final Fantasy VIII)|Elvoret]], [[Dollet|Dollet Communications Tower]]<br/>[[Tri-Point]], [[Ultimecia Castle]]
+
|[[Elvoret (Final Fantasy VIII)|Elvoret]], [[Dollet|Dollet Communications Tower]]<br />[[Tri-Point]], [[Ultimecia Castle]]
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Carbuncle (Summon)#Final Fantasy VIII|Carbuncle]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Carbuncle (Summon)#Final Fantasy VIII|Carbuncle]]
|[[Iguion (Final Fantasy VIII)|Iguion]], [[Deling City|Presidential Residence]]<br/>[[Krysta (Final Fantasy VIII)|Krysta]], Ultimecia Castle
+
|[[Iguion (Final Fantasy VIII)|Iguion]], [[Deling City|Presidential Residence]]<br />[[Krysta (Final Fantasy VIII)|Krysta]], Ultimecia Castle
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Leviathan]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Leviathan]]
|[[NORG (Boss)|NORG]], [[Balamb Garden|Balamb Garden Basement]]<br/>[[Trauma]], Ultimecia Castle
+
|[[NORG (Boss)|NORG]], [[Balamb Garden|Balamb Garden Basement]]<br />[[Trauma]], Ultimecia Castle
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Pandemona]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Pandemona]]
|[[Fujin (Boss)|Fujin]], [[Balamb]]<br/>[[Red Giant (Final Fantasy VIII)|Red Giant]], Ultimecia Castle
+
|[[Fujin (Boss)|Fujin]], [[Balamb]]<br />[[Red Giant (Final Fantasy VIII)|Red Giant]], Ultimecia Castle
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Cerberus (Creature)|Cerberus]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Cerberus (Creature)|Cerberus]]
Dòng 277: Dòng 277:
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Alexander (Summon)|Alexander]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Alexander (Summon)|Alexander]]
|[[Edea (Boss)|Edea]], [[Galbadia Garden|Galbadia Garden Auditorium]]<br/>[[Catoblepas (Final Fantasy VIII)|Catoblepas]], Ultimecia Castle
+
|[[Edea (Boss)|Edea]], [[Galbadia Garden|Galbadia Garden Auditorium]]<br />[[Catoblepas (Final Fantasy VIII)|Catoblepas]], Ultimecia Castle
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Eden (Summon)|Eden]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Eden (Summon)|Eden]]
|[[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]], [[Deep Sea Research Center|Deep Sea Deposit]]<br/>[[Tiamat (Final Fantasy VIII)|Tiamat]], Ultimecia Castle
+
|[[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]], [[Deep Sea Research Center|Deep Sea Deposit]]<br />[[Tiamat (Final Fantasy VIII)|Tiamat]], Ultimecia Castle
 
|}
 
|}
   

Phiên bản lúc 06:17, ngày 15 tháng 1 năm 2015

Draw ability

Quistis draw phép thuật từ con Bite Bug.

Draw (ドロー, Dorō) là một kỹ năng lệnh trong Final Fantasy VIII có được khi người chơi junction những Guardian Force vào các nhân vật. Mỗi Guardian Force đều đã mặc định là đã học kỹ năng Draw, tuy nhiên kỹ năng này có thể xóa được bằng cách sử dụng Amnesia Greens và sau đó có thể học lại bằng cách sử dụng Draw Scroll mua từ các Pet Shop ở khắp nơi trên thế giới.

Khi nhân vật draw phép thuật từ kẻ địch, những viên ngọc màu xanh biển bay vọt ra khỏi kẻ địch và đi vào người nhân vật đã draw. Trong demo trên PlayStation, hanh đồng draw có vẽ lâu hơn, với hình ảnh phép thuật tụ lại trên không trung một lát trước khi đi vào trong người nhân vật. Hệ thống draw được sáng tạo bởi Takatsugu Nakazawa.

Chức Năng

FF8CantDraw

Không thể Draw.

Draw được sử dụng để tích trữ phép thuật lấy từ các kẻ địch hoặc các điểm Draw Point cho mỗi nhân vật. Nếu phép thuật draw từ kẻ địch, sau khi chọn lệnh draw sẽ xuất hiện thêm hai tùy chọn phụ là tích trữ (Stock) hoặc sử dụng chính phép thuật đó lên kẻ địch (Cast).

Draw cũng được sử dụng để lấy các Guardian Forces từ những con trùm cụ thể, chẳng hạn như draw Eden từ con trùm Ultima Weapon. Nếu một GF được draw từ một con trùm thì nó không thể sử dụng trong trận đánh với con trùm đó, nhưng sau trận đánh, GF mới draw được đó có thể được junction vào cho một nhân vật nào đó như các GF khác.

How many of a spell can be drawn depends on the drawing character's magic stat, the spell they are drawing, and who they are drawing it from. Thus, high-level spells like Holy and Meteor are often only drawn in stocks of three or less. Draws can also fail entirely. Characters with high magic have a higher chance of drawing stronger spells, but no more than nine spells can be drawn at a time (in the PlayStation Final Fantasy VIII demo the maximum is only three spells). This, however, does not apply to magic drawn from the field draw points, where the player character can draw up to fifteen of a given spell.

Stock

Stock refers to the option to draw magic and place them into the character's spell inventory. Each character has a magic spell inventory that can store 32 different spells, each as high as 100 units. Whenever the player chooses to stock the magic, it is saved in the inventory for later use with the Magic command. When a character has drawn 100 units of a magic spell, the Stock command is disabled. The character uses Stock automatically when drawing spells from draw points.

The formula for determining how much a character will draw a spell (referred to as DrawAmount in the following formula) is as follows:

If DrawAmount < 1, Draw command fails[1]
If DrawAmount > 9, DrawAmount = 9

Stocking magic from enemies 100 times in the Steam version earns the player the achievement Magician.

Cast

Cast refers to the option to draw a magic spell from the enemy and immediately cast it, without it being taken out of the player's spell inventory. If the player chooses to cast when they draw, the magic will be weaker than it would have been if the player had stocked it and used it with the Magic command (in case of status-inducing magic, they will last shorter).

The formula to determine how much damage is dealt through casting instead of using the spell from the character is as follows:

If (DrawAmount < 1) cast fails, else

(The following is the formula for Magic, which is used in step 2 of the formula)

$ Damage = AttackerMag + Power $[1]
$ Damage = Damage * (265 - TargetSpr) / 4 $
$ Damage = Damage * Power / 256 $
$ Damage = Damage * ([0..255] + 10) / 150 $

Resistance

Draw failed

Draw failed.

Each spell has a resist value to being drawn, with higher numbers meaning harder to draw.

The formula for drawing spells first of all is as follows:

$ DrawAmount = (DrawerLevel - TargetLevel) / 2 + 4 $[1]
$ DrawAmount = (DrawAmount + DrawerMag - DrawResist + [1..32]) / 5 $

The DrawResist value varies per spell, as shown below.[1]

Draw List

See Draw Point article for a list of draw points.

Magic

Spell Draw Resist Draw from
Aero 17 Level 1-44: Ruby Dragon
Level 1-100: Abyss Worm, Death Claw, Fujin, Paratrooper
Level 20-100: Thrustaevis
Apocalypse 46 Level 1-100: Ultimecia*
Aura 40 Level 30-100: Seifer*
Berserk 13 Level 1-100: Snow Lion, Wendigo
Level 20-100: Grat
Bio 22 Level 1-100: Gargantua, Griever, Malboro
Level 20-100: Blue Dragon, Chimera, Left Orb, Tri-Face
Level 30-100: Anacondaur, Lefty, Vysage
Blind 12 Level 1-29: Granaldo, Lefty, Oilboyle, Tri-Face
Level 1-100: Blue Dragon, Guard, Imp, Ochu, Tri-Point
Level 20-100: Blobra, Forbidden
Blizzaga 33 Level 1-100: Sorceress, Ultimecia (Griever Form)
Level 30-100: Adamantoise, Adel, Base Soldier, Buel, Edea*, Elite Soldier, Esthar Soldier, Esthar Soldier (Terminator), Fastitocalon, Fastitocalon-F, G-Soldier, Grendel, Jelleye, Mobile Type 8, PuPu, Seifer*, Slapper, Snow Lion, Sphinxara, Sphinxaur, Thrustaevis
Blizzara 16 Level 20-29: Adamantoise, Adel, Base Soldier, Buel, Edea*, Elite Soldier, Esthar Soldier, Esthar Soldier (Terminator), Fastitocalon, Fastitocalon, G-Soldier, Grendel, Jelleye, Mobile Type 8, PuPu, Seifer*, Sphinxara, Sphinxaur, Thrustaevis
Level 20-100: Glacial Eye, Slapper, Snow Lion
Blizzard 0 Level 1-19: Adamantoise, Adel, Base Soldier, Biggs*, Buel, Edea*, Elite Soldier, Esthar Soldier, Esthar Soldier (Terminator), Fastitocalon, Fastitocalon-F, G-Soldier, Glacial Eye, Grendel, Jelleye, Mobile Type 8, PuPu, Seifer*, Sphinxara, Sphinxaur, Thrustaevis, Wedge*, X-ATM092
Level 1-100: Slapper, Snow Lion
Break 39 Level 1-100: Iguion, Imp
Level 20-100: Cockatrice
Level 30-100: Blue Dragon
Confuse 26 Level 1-100: Imp
Level 20-100: Belhelmel, Ochu
Level 30-100: Blobra, Funguar
Cura 15 Level 1-100: Edea*, Fujin*, NORG Pod
Level 20-29: Abadon, Anacondaur, Biggs*, Caterchipillar, Diablos, Esthar Soldier, Fujin*, G-Soldier, Guard, Left Probe, Mesmerize, Oilboyle, Propagator, PuPu, Right Probe, Seifer*, Sphinxara, Sphinxaur, Tonberry King
Level 20-100: Geezard, Glacial Eye
Level 40-100: Turtapod
Curaga 34 Level 1-100: Bahamut
Level 30-100: Abadon, Anacondaur, Caterchipillar, Diablos, Esthar Soldier, Fujin*, G-Soldier, GIM47N, Guard, Left Probe, Mesmerize, Oilboyle, Propagator, PuPu, Right Probe, Sphinxara, Sphinxaur, Tonberry King
Cure 0 Level 1-19: Anacondaur, Caterchipillar, Esthar Soldier, G-Soldier, Glacial Eye, Guard, Mesmerize, Oilboyle, PuPu
Level 1-39: Turtapod
Level 1-100: Geezard
Death 34 Level 1-100: Odin, Tonberry, Tonberry King, Torama
Level 30-100: Blue Dragon, Creeps, Forbidden
Demi 36 Level 1-100: Diablos, Edea*, Jumbo Cactuar, Red Giant, Right Probe, Torama, UFO?, Ultimecia*
Level 20-100: Malboro
Level 30-100: Lefty
Level 35-45: Ruby Dragon
Dispel 20 Level 1-100: Abadon, Bahamut, Droma, Edea*, Elastoid, Helix, Right Orb, Rinoa, Seifer*, Turtapod, Ultima Weapon
Level 20-100: Death Claw, GIM52A
Level 30-100: Blood Soul, Elite Soldier, Hexadragon, Mesmerize, Oilboyle
Double 16 Level 1-100: Cerberus, Edea*, Elnoyle, Elvoret, Gerogero, Grendel, Minotaur, Odin, Sorceress
Drain 18 Level 1-29: Lefty
Level 20-29: Blue Dragon
Level 20-100: Red Bat
Esuna 16 Level 1-100: Abadon, Biggs*, Chimera, Droma, Edea*, Gerogero, GIM47N, Grand Mantis, Helix, Iguion, Left Probe, Mesmerize, NORG, Oilboyle, Paratrooper, Propagator, Rinoa, Turtapod, Vysage
Level 30-100: GIM52A
Fira 16 Level 1-34: Ruby Dragon
Level 20-29: Adel, Anacondaur, Buel, Elite Soldier, Esthar Soldier, Esthar Soldier (Terminator), G-Soldier, Grendel, Hexadragon, Jelleye, Mobile Type 8, PuPu, Raldo, Seifer, Sphinxara, Sphinxaur, T-Rexaur, Wedge*
Level 20-100: Bite Bug, Bomb
Firaga 33 Level 1-100: Sorceress, Ultimecia (Griever Form)
Level 30-100: Adel, Anacondaur, Bomb, Buel, Elite Soldier, Esthar Soldier, Esthar Soldier (Terminator), G-Soldier, Grendel, Hexadragon, Jelleye, Mobile Type 8, PuPu, Raldo, Seifer*, Sphinxara, Sphinxaur, T-Rexaur
Level 35-100: Ruby Dragon
Fire 0 Level 1-19: Adel, Anacondaur, Biggs*, Bite Bug, Buel, Elite Soldier, Esthar Soldier, Esthar Soldier (Terminator), G-Soldier, Grendel, Hexadragon, Ifrit, Jelleye, Mobile Type 8, PuPu, Raldo, Seifer, Sphinxara, Sphinxaur, T-Rexaur, Wedge, X-ATM092
Level 1-100: Bomb
Flare 40 Level 1-100: Bahamut, Mobile Type 8, Omega Weapon, Sorceress, Tiamat, Ultimecia (Final Boss)
Level 30-100: Abadon, Diablos, Tri-Face
Level 40-100: Behemoth
Level 45-100: Ruby Dragon
Float 11 Level 20-100: Gesper
Level 1-100: Blood Soul, Thrustaevis
Full-life 38 Level 1-100: Bahamut
Level 30-100: Fujin*, Tonberry King
Haste 18 Level 1-100: Biggs*, Cactuar, GIM52A, Iron Giant, Seifer*, Sorceress, Tri-Point, Ultimecia*, Vysage
Holy 40 Level 1-100: Krysta, Omega Weapon, Sorceress, Ultimecia (Final Boss)
Level 30-100: Diablos
Level 40-100: Elnoyle
Life 20 Level 1-29: Fujin*, Tonberry King
Level 1-100: Creeps, Edea*, GIM47N, Left Orb, Propagator, Sacred, Seifer*, Torama
Level 20-100: Mesmerize, SAM08G
Level 30-100: Grand Mantis
Meltdown 35 Level 30-100: Bomb, Elastoid, Gayla
Meteor 42 Level 1-100: Catoblepas, Omega Weapon
Level 30-100: Ruby Dragon
Pain 40 Level 1-100: Elnoyle
Level 30-100: Granaldo
Level 40-100: Ochu, Tri-Face
Protect 17 Level 1-100: Armadodo, BGH251F2, Gesper, Hexadragon, Minotaur, NORG, Raldo, Raijin, Righty, Sacred, SAM08G, Wedge*, X-ATM092
Level 20-100: Adamantoise, Wendigo
Quake 38 Level 1-100: Cerberus, Gargantua, Griever
Level 30-100: Abyss Worm, Armadodo, Lefty, Malboro, T-Rexaur
Level 40-100: Iron Giant
Regen 36 Level 1-100: Behemoth, Biggs*, Rinoa, Ultima Weapon
Level 30-100: Lefty
Reflect 35 Level 1-100: Base Leader, Gargantua, Iron Giant, Ultimecia*, Wedge*
Level 30-100: Adamantoise, Blobra, Death Claw, SAM08G
Level 45-100: Ruby Dragon
Scan 1 Level 1-100: Bite Bug, Glacial Eye, Fastitocalon, Fastitocalon-F, Elite Soldier
Shell 17 Level 1-100: BGH251F2, Blobra, Gesper, Granaldo, Hexadragon, Iron Giant, Minotaur, NORG, Raijin, Righty, Sacred, SAM08G, Wedge*
Level 20-100: Adamantoise, Armadodo
Silence 2 Level 1-100: Grat, Guard, Imp, Ochu
Level 1-30: Tri-Face
Sleep 2 Level 1-100: Belhelmel, Funguar, Gayla, Granaldo, Grat, Guard
Level 1-30: Fastitocalon
Slow 18 Level 1-100: Base Leader, Biggs*, GIM52A, Right Orb, Ultimecia*
Level 20-29: Lefty, Tri-Face
Level 20-100: Caterchipillar
Stop 28 Level 1-100: BGH251F2, Odin
Level 20-100: Elastoid, Forbidden
Level 30-100: Caterchipillar, Tri-Face
Thundaga 33 Level 1-100: Ultimecia (Griever Form)
Level 30-100: Adel, Base Leader, Belhelmel, Blitz, Buel, Caterchipillar, Chimera, Cockatrice, Creeps, Elite Soldier, Esthar Soldier, Esthar Soldier (Terminator), G-Soldier, Gayla, Jelleye, Mobile Type 8, Propagator, PuPu, Raijin*, Raldo, Seifer*, Sorceress, Sphinxara, Sphinxaur, T-Rexaur
Thundara 16 Level 1-100: Raijin*
Level 20-29: Adel, Base Leader, Belhelmel, Buel, Caterchipillar, Chimera, Cockatrice, Creeps, Elite Soldier, Esthar Soldier, Esthar Soldier (Terminator), G-Soldier, Gayla, Jelleye, Left Orb, Mobile Type 8, Propagator, PuPu, Raldo, Seifer*, Sphinxara, Sphinxaur, T-Rexaur
Level 20-100: Blitz, Geezard, Red Bat, Raijin*
Thunder 0 Level 1-19: Adel, Base Leader, Belhelmel, Biggs*, Buel, Caterchipillar, Chimera, Cockatrice, Creeps, Elite Soldier, Elvoret, Esthar Soldier, Esthar Soldier (Terminator), G-Soldier, Gayla, Jelleye, Left Orb, Mobile Type 8, Propagator PuPu, Raldo, Red Bat, Seifer*, Sphinxara, Sphinxaur, T-Rexaur, Wedge*
level 1-29: Raijin*
Level 1-100: Blitz, Geezard, Raijin*
Tornado 39 Level 1-100: Behemoth, Jumbo Cactuar, Tri-Point, Griever
Level 30-100: Abyss Worm, Fujin*, Thrustaevis
Triple 36 Level 1-100: Odin
Level 20-100: Cerberus
Ultima 44 Level 1-100: Ultima Weapon, Omega Weapon
Water 18 Level 1-100: Chimera, Grand Mantis, Paratrooper
Level 20-100: Slapper
Level 30-100: Fastitocalon, Fastitocalon-F
Zombie 15 Level 1-100: Blood Soul, Forbidden, Gerogero

Guardian Forces

GF Draw from
Siren Elvoret, Dollet Communications Tower
Tri-Point, Ultimecia Castle
Carbuncle Iguion, Presidential Residence
Krysta, Ultimecia Castle
Leviathan NORG, Balamb Garden Basement
Trauma, Ultimecia Castle
Pandemona Fujin, Balamb
Red Giant, Ultimecia Castle
Cerberus Gargantua, Ultimecia Castle
Alexander Edea, Galbadia Garden Auditorium
Catoblepas, Ultimecia Castle
Eden Ultima Weapon, Deep Sea Deposit
Tiamat, Ultimecia Castle

References

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.