Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Draw

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 290: Dòng 290:
 
[[en:Draw]]
 
[[en:Draw]]
 
[[de:Draw]]
 
[[de:Draw]]
[[Thể_loại:Kỹ Năng Lệnh]]
 
[[Thể_loại:Kỹ năng Final Fantasy VIII]]
 
  Đang tải biên tập