Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Draw

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 44: Dòng 44:
 
{{-}}
 
{{-}}
   
==Danh Sách Phép Có Thể Draw==
+
==Draw List==
:''Xem bài viết [[Draw Point]] để biết thêm thông tin về các Draw Point.''
+
:''See [[Draw Point]] article for a list of draw points.''
===Phép Thuật===
+
===Magic===
 
{|class="full-width table"
 
{|class="full-width table"
 
|-class="FFVIIIa"
 
|-class="FFVIIIa"
!width="20%"|Phép
+
!width="20%"|Spell
 
!width="10%"|Draw Resist
 
!width="10%"|Draw Resist
!width="70%"|Draw từ
+
!width="70%"|Draw from
 
|-
 
|-
 
!class="FFVIIIb"|[[Aero]]
 
!class="FFVIIIb"|[[Aero]]
  Đang tải biên tập