Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Draw

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 32: Dòng 32:
 
:<math>Damage = Damage * ([0..255] + 10) / 150</math>
 
:<math>Damage = Damage * ([0..255] + 10) / 150</math>
   
==Kháng Draw==
+
==Resistance==
[[File:Draw failed.png|thumb|Draw thất bại.]]
+
[[File:Draw failed.png|thumb|Draw failed.]]
Mỗi một phép thuật đều một giá trị gọi là khả năng kháng lại khi bị draw, chỉ số này càng cao thì người chơi sẽ càng khó draw các phép này.
+
Each spell has a resist value to being drawn, with higher numbers meaning harder to draw.
 
{{-}}
 
{{-}}
   
Số lượng phép người chơi thể draw được thể hiện qua công thức bên dưới:
+
The formula for drawing spells first of all is as follows:
 
:<math>DrawAmount = (DrawerLevel - TargetLevel) / 2 + 4</math><ref name="FFVIII">[http://www.gamefaqs.com/ps/197343-final-fantasy-viii/faqs/58936 ''Final Fantasy VIII'' Battle Mechanics FAQ]</ref>
 
:<math>DrawAmount = (DrawerLevel - TargetLevel) / 2 + 4</math><ref name="FFVIII">[http://www.gamefaqs.com/ps/197343-final-fantasy-viii/faqs/58936 ''Final Fantasy VIII'' Battle Mechanics FAQ]</ref>
 
:<math>DrawAmount = (DrawAmount + DrawerMag - DrawResist + [1..32]) / 5</math>
 
:<math>DrawAmount = (DrawAmount + DrawerMag - DrawResist + [1..32]) / 5</math>
   
Giá trị DrawResist của từng phép là khác nhau, cụ thể như bảng bên dưới.<ref name="FFVIII">[http://www.gamefaqs.com/ps/197343-final-fantasy-viii/faqs/58936 ''Final Fantasy VIII'' Battle Mechanics FAQ]</ref>
+
The DrawResist value varies per spell, as shown below.<ref name="FFVIII">[http://www.gamefaqs.com/ps/197343-final-fantasy-viii/faqs/58936 ''Final Fantasy VIII'' Battle Mechanics FAQ]</ref>
 
{{-}}
 
{{-}}
   
  Đang tải biên tập