Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Draw

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 27: Dòng 27:
 
:Nếu (DrawAmount < 1) niệm phép thất bại
 
:Nếu (DrawAmount < 1) niệm phép thất bại
 
Còn bên dưới là hệ công thức tính sát thương khi niệm phép từ lệnh Magic:
 
Còn bên dưới là hệ công thức tính sát thương khi niệm phép từ lệnh Magic:
:<math>Damage = AttackerMag + Power</math><ref name="FFVIII">[http://www.gamefaqs.com/ps/197343-final-fantasy-viii/faqs/58936 ''Final Fantasy VIII'' Battle Mechanics FAQ]</ref>
+
:<math>Sát thương = Chỉ số Mag + Sức mạnh của phép</math><ref name="FFVIII">[http://www.gamefaqs.com/ps/197343-final-fantasy-viii/faqs/58936 ''Final Fantasy VIII'' Battle Mechanics FAQ]</ref>
:<math>Damage = Damage * (265 - TargetSpr) / 4</math>
+
:<math>Sát thương = Sát thương * (265 - Chỉ số Spr của mục tiêu) / 4</math>
:<math>Damage = Damage * Power / 256</math>
+
:<math>Sát thương = Sát thương * Sức mạnh của phép / 256</math>
:<math>Damage = Damage * ([0..255] + 10) / 150</math>
+
:<math>Sát thương = Sát thương * ([0..255] + 10) / 150</math>
   
 
==Kháng Draw==
 
==Kháng Draw==
  Đang tải biên tập