Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Draw

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 10: Dòng 10:
 
Draw cũng được sử dụng để lấy các Guardian Forces từ những con trùm cụ thể, chẳng hạn như draw [[Eden (Summon)|Eden]] từ con trùm [[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]]. Nếu một GF được draw từ một con trùm thì nó không thể sử dụng trong [[Trận đánh (Term)|trận đánh]] với con trùm đó, nhưng sau trận đánh, GF mới draw được đó có thể được junction vào cho một nhân vật nào đó như các GF khác.
 
Draw cũng được sử dụng để lấy các Guardian Forces từ những con trùm cụ thể, chẳng hạn như draw [[Eden (Summon)|Eden]] từ con trùm [[Ultima Weapon (Final Fantasy VIII)|Ultima Weapon]]. Nếu một GF được draw từ một con trùm thì nó không thể sử dụng trong [[Trận đánh (Term)|trận đánh]] với con trùm đó, nhưng sau trận đánh, GF mới draw được đó có thể được junction vào cho một nhân vật nào đó như các GF khác.
   
Số lượng phép thuật thể draw được phụ thuộc vào chỉ số [[Magic Power|Magic]] của nhân vật sử dụng lệnh draw, phép thuật nhân vật đó draw, nhân vật đó draw từ kẻ địch nào. Cho nên, Những phép thuật cấp cao như [[Holy (Ability)|Holy]] [[Meteor (Ability)|Meteor]] thưởng chỉ draw được khoảng ba cái hoặc ít hơn. Lệnh Draw đôi khi cũng bị thất bại, không draw được. Các nhân vật có chỉ số magic càng cao thì càng hội draw được nhưng phép thuật cao và số lượng cũng có thể cao hơn, nhưng không thể draw quá chín cái trong một lần sử dụng lệnh (trong bản demo trên hệ PlayStation của ''Final Fantasy VIII'' tối đa chỉ thể draw ba cái). Tuy nhiên, áp dụng định luật này vào các điểm [[Draw Point]] bên ngoài trận đánh, vì nếu draw từ các Draw Point, người chơi thể được tối đa mười lăm cái.
+
How many of a spell can be drawn depends on the drawing character's [[Magic Power|magic stat]], the spell they are drawing, and who they are drawing it from. Thus, high-level spells like [[Holy (Ability)|Holy]] and [[Meteor (Ability)|Meteor]] are often only drawn in stocks of three or less. Draws can also fail entirely. Characters with high magic have a higher chance of drawing stronger spells, but no more than nine spells can be drawn at a time (in the PlayStation ''Final Fantasy VIII'' demo the maximum is only three spells). This, however, does not apply to magic drawn from the field [[Draw Point|draw points]], where the player character can draw up to fifteen of a given spell.
   
 
===Stock===
 
===Stock===
  Đang tải biên tập