FANDOM


Demo

Bản demo kĩ thuật cho Final Fantasy VII là bản làm lại của đoạn opening trong Final Fantasy VII cổ điển, cho thấy sức mạnh đồ họa của PlayStation 3 của Sony. Khi nó được giới thiệu, một lượng lớn fan đã xem đây là hi vọng để Square làm lại Final Fantasy VII. Tuy vậy Square Enix đã phủ nhận điều này.

See AlsoSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.