Final Fantasy Wiki
Advertisement
Final Fantasy X Dark Aeon
Dark Bahamut
ヘレティック・バハムート (Heretikku Bahamūto)
Ff10 dark bahamut.jpg
Thông Số
HP (Overkill) MP
4,000,000 (99,999) 999
Strength Magic Defense
245 222 234
M. Defense Agility Accuracy
233 255 250
Evasion Luck
0 102
AP (Overkill) Gil
30,000 (40,000) 0
Thuộc Tính
Fire Lightning Water Ice Holy
- - - - -
Địa Điểm Zanarkand Ruins
Steal Được Twin Stars
Hiếm Steal Được Elixir
Thường Rơi Dark Matter
Hiếm Khi Rơi Master Sphere
Rơi Weapon One MP Cost, Double AP, Double Overdrive, Break Damage Limit
Rơi Armor Auto-Protect, Break HP Limit, Ribbon
Bribe N/A
Kĩ Năng Impulse, Mega Flare
Ronso Rage N/A
Kháng Lại Zanmato (Lv. 5)
Miễn Dịch Silence, Sleep, Darkness, Poison, Petrification, Slow, Zombie, Power Break, Magic Break, Armor Break, Mental Break, Threaten, Death, Provoke, Doom, Distil, Sensor, Scan, Gravity, Delay, Eject

Dark Bahamut là một trong số các trùm thêm trong bản International và bản hệ PAL của game Final Fantasy X. Nhóm có thể gặp nó bằng cách quay trở lại phế tích Zanarkand, cùng chỗ mà nhóm đã đánh với Yunalesca.

Chiến thuật[]

Đây có thể là một trong những Dark Aeon khó tiêu diệt nhất. Tất cả các nhân vật nên trang bị Armor có Stoneproof/Ribbon, Auto-Haste, Auto-Phoenix, và có Strength, Defense, Magic Defense, AccuracyAgility ở 255 (max) và Luck ở 80 hoặc lớn hơn. Sau 5 lần các nhân vật tác động lên người nó (không tính counterattack), Dark Bahamut phản công bằng Impulse, làm hóa đá những nhân vật không có Stoneproof/Ribbon, và eject nếu đòn tấn công đó làm KO nhân vật hóa đá. Overdrive của nó, Mega Flare khi được tung ra thì sẽ là một Game Over, trừ khi các nhân vật có Auto-Life hoặc summon một Aeon làm lá chắn.

Dark Bahamut có thể bị giết bởi một đòn Zanmato của Yojimbo giống các quái vật khác

Liên quan[]

Final Fantasy X-2[]

  • Bahamut
Advertisement