Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Danh sách vũ khí trong Final Fantasy VIII

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 27: Dòng 27:
 
|align="center"|100G
 
|align="center"|100G
 
|align="center"|[[Renzokuken|Rough Divide]]
 
|align="center"|[[Renzokuken|Rough Divide]]
|Cây kiếm-súng (gunblade) phiên bản gốc trong game. What it lacks in power, it more than makes up for with its reliability. An excerpt of this model is mentioned in [[Weapons Monthly Magazine]].
+
|Khẩu gunblade đầu tiên mặc định trong trò chơi. What it lacks in power, it more than makes up for with its reliability. An excerpt of this model is mentioned in [[Weapons Monthly Magazine]].
 
|M-stone Piece x6, Screw x2.
 
|M-stone Piece x6, Screw x2.
 
|-
 
|-
  Đang tải biên tập

Trang này thuộc về 1 thể loại ẩn: