Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Danh sách vũ khí trong Final Fantasy VIII

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 17: Dòng 17:
 
!width="5%"|Tỉ lệ đánh trúng
 
!width="5%"|Tỉ lệ đánh trúng
 
!width="10%"|Chi phí
 
!width="10%"|Chi phí
!width="10%"|Limit
+
!width="10%"|Limits
 
!width="25%"|Mô tả
 
!width="25%"|Mô tả
 
!width="15%"|Nguyên liệu cần
 
!width="15%"|Nguyên liệu cần
  Đang tải biên tập

Trang này thuộc về 1 thể loại ẩn: