FANDOM


Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy XII.

Nhân vật điều khiển đượcSửa đổi

Nhân vật điều khiển tạm thờiSửa đổi

Nhân vật không điều khiển đượcSửa đổi

Phản diệnSửa đổi

Đế chế ArchadiaSửa đổi


Nhân vật khácSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.