Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy XII.

Nhân vật điều khiển được[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân vật điều khiển tạm thời[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân vật không điều khiển được[sửa | sửa mã nguồn]

Phản diện[sửa | sửa mã nguồn]

Đế chế Archadia[sửa | sửa mã nguồn]


Nhân vật khác[sửa | sửa mã nguồn]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.