FANDOM


Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy X-2.

Nhân vật điều khiển đượcSửa đổi

Nhân vật không điều khiển đượcSửa đổi

Phản diệnSửa đổi


Gullwings (Nhóm Cánh chim hải âu)Sửa đổi

Youth League (Liên minh Thanh niên)Sửa đổi

New Yevon (Phái Tân Yevon)Sửa đổi

Machine Faction (Đảng Cơ Giới)Sửa đổi

LeBlanc Syndicate (Công đoàn LeBlanc)Sửa đổi

Những nhân vật khácSửa đổi


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.